Trump mluví o „čínském viru“. Má pravdu!

O tom, že je velice vinna tím, že poté, co ve Wu-chanu propukla , se ji úřady nejprve pokusily zakrýt, není pochyb. Proč tedy ne „China Virus“? Že by proto, že v zásadě odmítáme všechno, co Trump dělá?

V některých kruzích panuje pobouření nad tím, že namísto o koronaviru nebo covidu-19 mluví o „čínském viru“. Záměr prezidenta je jistě jasný. Chce odvrátit pozornost od svého vlastního neoptimálního krizového řízení a současně použít pandemii jako zbraň ve svém sporu s čínskou komunistickou stranou. V tomto sporu jsme samozřejmě na straně Ameriky.

Protože není pochyb o tom, že čínská komunistická strana je velmi . Když ve Wu-chanu propukla nemoc, úřady se ji nejprve pokusily zakrýt. Doktor Li Wen-liang, který varoval před novým virem v internetové chatovací skupině, byl předvolán policií a obviněn z „nepravdivých tvrzení“, že „vážně narušil společenský řád“. Pod hrozbou přísných pokut musel se svými kolegy podepsat dohody o zachování důvěrnosti. Li Wenl-iang později zemřel na nemoc, před kterou chtěl varovat .

Kromě otázky viny existuje tradice pojmenování epidemií podle jejich pravděpodobného původu. V letech 1889 až 1895 se „ruská chřipka“ rozšířila do celého světa. Po první světové válce zemřelo na „španělskou chřipku“ 20 až 50 milionů lidí.

Chřipková vlna z roku 1968 byla nazývána „hongkongská chřipka“. Zdravotnické orgány Braniborska jsou v současné době zaneprázdněny „africkým morem prasat“. A ve Velké Británii se zarděnkám říká „German measles“, německé spalničky.

Proč tedy ne China Virus (čínský virus)? Možná proto, že máme strach před známou popudlivou komunistickou stranou Číny. Možná proto, že v zásadě odmítáme všechno, co Trump dělá, i když zjevně dělá něco dobrého – například zprostředkování navázání diplomatických vztahů mezi Izraelem a dvěma dalšími arabskými státy. Když počátkem září udělal to, co mělo být úkolem Evropské unie, konkrétně přiměl Srbsko a Kosovo k podpisu hospodářské dohody, EU jen přihlížela.

Trump vlastně přiměl Bělehrad a Prištinu, aby přesunuly svá velvyslanectví do Jeruzaléma. Mluvčí Evropské komise poté oba balkánské státy varoval, že přemístění velvyslanectví výrazně sníží jejich šance na členství v EU. Nepřátelství vůči Izraeli je virus Evropy, ale s prudce klesající mírou infekce.

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: College of Chemistry and Molecular Science, Wuhan University, by 谢宇杰, zdroj: Die Welt, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]