Vlídná léta jsou definitivně pryč

Německo a Čína byly partnery, nyní jsou soupeři. Tlak partnerů EU na Berlín, aby zvolil tvrdší kurs, roste.

Pro Čínu, Německo a Evropu to bude nepříjemné. Ostré vyznění cesty ministra zahraničí Wang I do Evropy bylo předzvěí. Chtěl připravit příznivou náladu pro summit EU-Čína, avšak jeho panovačné chování způsobilo zděšení.

Každý se musí nejprve naučit otevřeně řešit konflikty. Evropané zacházeli s Čínou celá desetiletí jako se slunečním svitem.  Každý měl prospěch z rostoucího obchodu. Když byly problémy s lidskými právy nebo se státem řízenou ekonomikou, znevýhodňující zahraniční firmy, chválila se různá zlepšení.

Peking opakovaně žádal o porozumění, a to pod heslem „stále jsme rozvojová “. Evropané slíbili více trpělivosti, Němci mezi prvními. Sázeli na „změnu cestou sblížení.“ S tím, že pokud bude probíhat spolupráce, Čína se otevře. Čína se stala největším obchodním partnerem Německa, dokonce před USA a Francií. A EU je největším obchodním partnerem Číny.

Čína se stala silnější a již se nechce podřizovat

„Partner“ již není vhodné slovo pro vztah. Čína se stala politicky i ekonomicky soupeřem. Federace německého průmyslu (BDI) označuje zemi za „systémového konkurenta“. Evropská zastřešující organizace Business Europe si stěžuje na „narušení trhu“. EU musí ve smlouvě stanovit a prosazovat spravedlivou hospodářskou soutěž.

Jak k tomu došlo?

Zaprvé, Čína zesílila. Nyní je největší ekonomikou světa, ekonomicky srovnatelnou s EU nebo USA. Peking již nevidí důvod pro to, aby se přizpůsoboval. Sebevědomě využívá svou jinakost.

Zadruhé, v Pekingu bylo rozhodnuto dále se neotevírat, ale upevnit monopol moci, a to jak vnitřně, tak vně. Někteří jako bod obratu uvádějí stranický kongres v roce 2017, jiní již rozhodnutí, že v roce 2013 bude prezidentem Si Ťin-pching.

Si Ťin-pching provozuje ofenzivní politiku China First

Za prezidenta Si platí China First, Čína na prvním místě. Země si nárokuje dominanci, jak ekonomickou, tak politickou. Peking vojensky ohrožuje své sousedy, potlačuje Ujgury a Tibeťany a rozbíjí demokratické hnutí v Hongkongu. Odmítá transparentnost původu koronaviru a vyvíjí tlak na demokracie, které vyžadují objasnění. Porušuje mezinárodní smlouvy chránící autonomii Hongkongu.

pozorně naslouchá, a to i ve vlastním zájmu. Původně se státu blízká společnost měla podílet na budování evropských 5G digitálních sítí. Ale můžete svěřit důvěru a údaje milionů Evropanů čínské společnosti, když Čína otevřeně porušuje smlouvy?

Pro německou ekonomiku už Čína není snadným partnerem. Mnoho německých společností má s ní ještě pořád dobré obchodní vztahy. Jejich počet však klesá a stížnosti na znevýhodňování se zvyšují.

V celé Evropě roste tlak na přehodnocení politiky vůči Číně. A s ním také tlak na Německo, nejdůležitějšího partnera Pekingu. Účinná EU vůči Číně může uspět, pouze pokud se všechny státy EU spojí.

Změna v Německu přijde nejpozději s CDU a Zelenými

EU však jako jeden celek nejedná. Země jako , Velká Británie, , Slovinsko se přiklánějí k větší tvrdosti. Není to totéž jako „oddělení“, zrušení vzájemné závislosti, jak požaduje Donald Trump, ale silná obhajoba západních zájmů, nejlépe společně s USA a asijskými demokraciemi Japonskem, Jižní Koreou, Indií, Austrálií, Novým Zélandem.

Jiní, jako je Řecko a Maďarsko, směrují k tomu, aby měly právo veta ohledně vztahů Pekingu a EU. Berou v úvahu čínské investice ve svých zemích.

Německo musí korigovat svůj kurz

Žádná další priorita ekonomických zájmů na úkor svobody a multilateralismu, otevřené řešení porušování lidských práv, přezkoumání role Huawei v 5G, požadavek na více pomoci od Číny, největšího znečišťovatele životního prostředí, s globální ochranou klimatu a zavedení stejně volného přístupu na trh, jaký v Německu využívají čínské firmy. Nová rovnováha přijde nejpozději s vládou  CDU a Zelených.


Úvodní foto: Mauricio Macri alongside Angela Merkel and Xi Jinping at the G20 2017 summit by Casa Rosada, Zdroj: Der Taggespiegel, Překlad: Bohumil Řeřicha