Daniel Case African men sitting on the Piazza duca dAosta Milan

Severní Afrika není čekárnou do Evropy

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Očekávání severoafrických států, v nichž mají vzniknout ZáCHYTNé TáBORY, nebere Evropa do úvahy. S heslem „Evropa, která chrání“ převzalo Rakousko 1. července 2018 předsednictví Rady Evropy a vyhlásilo jako jeden z hlavních bodů svého působení potírání nelegální IMIGRACE a … >

The Evolution of Industrial Democracy c Abner E. Woodruff Wikimedia Commons

Touha po včerejšku není nadějí pro budoucnost

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Konzervativní, občanská politika v Evropě musí dávat nové odpovědi na výzvy sociálně rozštěpené a znejistělé společnosti. Evropě hrozí rozbití ve sporu o migraci. Ještě stále není objasněno pár podstatných otázek. Konkrétně, komu bude přistěhovalectví povoleno nebo zajištěn … >