153 křesťanských uprchlíků v Erbílu čeká již půl roku na přesun do České republiky

Tisková zpráva Občanské iniciativy „153 křesťanů v Erbílu“, 6. 12. 2015

Uběhlo celých deset měsíců od chvíle, kdy byly Nadačním fondem G21 zahájeny konkrétní kroky, mající ochránit a zachránit životy 37 rodin Iráckých křesťanů. Této skupině 153 křesťanských uprchlíků, kteří jsou z důvodu svého vyznání ohroženi mnohem více, než jiné migrující skupiny, možná již nezbývá mnoho času. Jedná se o skupinu s kompatibilním kulturním základem, skupinu osob, u níž se můžeme ubezpečit jejich původem, důvodem žádosti o azyl i jejich zdravotním stavem. K podpisu je připravena smlouva mezi MV ČR a NF G21, která řeší vše výše zmíněné nezbytné náležitosti, ale i mnohé další – od výběru ohrožených rodin, přes zdravotní prohlídky, bezpečnostní aspekty, doklady, transfer, asylové řízení, ubytování – včetně financování celé akce. Ačkoliv se vláda ústy svého předsedy zavázala, že naše republika 153 ohroženým lidem útočiště poskytne, jejich transfer se neustále odkládá, aniž by vláda veřejnosti, nebo Nadačnímu fondu, sdělila důvody těchto prodlení.

Z aktuálního vyjádření Nadačního fondu G21

„Nadační fond Generace 21 dodal všechny materiály vyžadované úřady a odsouhlasil smlouvu mezi ním ČR tak, aby vládě mohl být předložen projekt záchrany 153 iráckých křesťanů již 20. listopadu. […] Odkládání tohoto rozhodnutí komplikuje celou práci a nechává čekající uprchlíky v Iráku v prodlužující se nejistotě. Zprávy od spolupracovníků v Iráku hovoří o narůstajícím zoufalství lidí na seznamu NF G21. Velká čá z nich se nachází na hranici beznaděje. Nedokáží pochopit, proč v ČR trvá tak dlouho, a bez jasného výsledku, proces, na který slovenské vládě a úřadům stačily necelé 3 měsíce.“

Občanskou iniciativu „153 křesťanů v Erbílu“ tvoří křesťané napříč konfesemi stejně, jako občané tzv. nevěřící. Vznikla v souvislosti s marným úsilím Nadačního fondu Generace 21, který se již skoro rok snaží pomoci 153 křesťanským uprchlíkům z iráckého Erbílu. V této souvislosti jsme rozeslali dopisy s prosbou o všem členkám a členům parlamentu, vládě ČR a církevním osobnostem.

Za iniciativu „153 křesťanů v Erbílu“:

Martin Mejstřík, Jihlava / Petra Adámková, Bukurešť / Pavel Korec, Praha / Hana Zelená, Brno / Alena Václavíková, Praha, / Mirka Straková, Brno