Poslední dobou je módní stěžovat si, že Rusku chybí národní idea / В последнее время модным стало жаловаться

Minulý týden ruská vláda zakázala do Egypta. Stovky Rusů, které se těšily na dovolenou u moře, místo toho nocovaly na letišti, a je možné, že přijdou i o peníze zaplacené za poukazy.

Česká verzePусская версия

Pokud existuje hrozba, že letadla budou sestřelena nebo vybuchnou, pak je jasné, že lety do Egypta by měly být zastaveny. Ale jsou zpúsoby, jak takový zákaz prové pro lidi méně bolestně. I když, stojí o to někdo? – to není osobnost, ale kus hadru.

Národní idea v Rusku je – shlížet na člověka jako na odpad. Právě proto se prodavačka v obchodu při vydávání zboží tváří, jako když vám dělá milost. Proto děti vyhazují své staré rodiče z bytů, rodiče bijí děti, novorozence odkládají do smetí.

Proto se iniciativa trestá, proto nikoho nezajímají sirotci v dětských domovech, invalidé v domovech důchodců, proto řidiči zabíjejí chodce na přechodech a liberální deník mluví o ženách jako o “jalovičkách”.

Moscow streets_Andrew Kuznetsow
Moscow streets: foto: Andrew Kuznetsow

Sami lidé si zvykli na to, že jsou – odpad. Nejsou proti, když se kvůli autu s majáčkem uzavře celá ulice, ani když sama ulice je převrácena v ruiny, nejsou proti zvyšování cen v obchodech a proti zlodějským daním na stavební rekonstrukce, nejsou proti, když všechno rozhodují za ně. Proto , kterému přikázali “sklapni”, mlčí jako hrob, a korespondentka, kterou na rozkaz znásilnili, ani nepomyslí na trestní oznámení.

Proto je taková hanba začínat všechno znovu od začátku: je ti třicet, nastupuješ do firmy na nízkou funkci a cítíš, že se na tebe dívají jako na odpad.

Proto se každý Rus rve o a bohatství. Aby se mohl dívat na druhé jako na odpad a aby k němu ti druzí vzhlíželi otrocky.

Proto se během války neberou ohledy na lidi: auta jsou cennější než desítky lidských životů. Lidský život nic nestojí. Člověk je šroubek, spotřební materiál. Lidí je v Rusku jako prachu a jako se špínou se s nimi zachází.

На прошлой неделе власти России запретили полеты в Египет. Сотни россиян, которые надеялись на отпуск у моря, вместо этого провели ночь в аэропорту и, возможно, потеряли деньги, потраченные на путевку.

Если существует опасность, что самолеты будут сбиты (или взорваны), то полеты в Египет, безусловно, стоило бы приостановить. Но есть способы сделать такой запрет менее болезненным для людей. Хотя, кому это нужно? Человек в России – не личность, а кусок дерьма.

Moscow streets: foto: Andrew Kuznetsow
Moscow streets: foto: Andrew Kuznetsow

Национальная идея в России – смотреть на человека, как на дерьмо. Именно поэтому продавщица в магазине, отпускает товар, будто делая вам одолжение. Поэтому дети выселяют из квартир престарелых родителей, родители бьют детей, младенцев выбрасывают на помойку.

Поэтому инициатива наказуема, поэтому никого не заботят сироты в детских домах и инвалиды в домах престарелых, поэтому водители давят пешеходов а либеральное издание называет женщин “тёлочками”.

Сами люди давно привыкли к тому, что они – дерьмо. Они не против того, чтобы из-за машины с мигалкой перегораживали шоссе, а само шоссе было разбито в хлам, не против повышения цен в магазинах и грабительского налога на капремонт, не против того, что все решают за них. Поэтому журналист, которому сказали “склеиться”, молчит в тряпочку, а корреспонденка, которую приказали “изнасиловать”, и не думает подавать в суд.

Поэтому стыдно начать все сначала: ты приходишь в компанию на невысокую должность, когда тебе уж тридцать, и видишь, что на тебя смотрят, как на дерьмо.

Поэтому каждый россиянин рвется к власти и богатству: чтобы смотреть на других, как на дерьмо, а на него смотрели раболепно.

Поэтому во время войны не щадят личный состав: машины ценнее, чем несколько десятков жизней. Человеческая жизнь ничего не стоит. Человек – винтик, расходный материал. Людей в России – как грязи, и обращаются с ними как с грязью.


Překlad: Alena Zbořilová