Drought in the Kongwa District Dodoma Region Tanzania East Africa photo Code Innovation

Před 330 lety byla celá Evropa ledovou říší

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Dlouhá zima a krátké a chladné léto. V 17. století se v Evropě dramaticky změnilo klima. Následkem toho byly hladomory. Historik Philipp Blom zkoumal, jak evropský kontinent „malou dobu ledovou“ přežil.  Ve své knize Die Welt aus … >