Russian volunteers at the railway station, Paschkanyi, Moldavia, on their way to the Danube, The Illustrated London News

Nové obchodní toky, nové problémy

Rusku se zatím navzdory západním sankcím daří udržet vývoz. Protože se však obchod nyní stále více zaměřuje na asijské země, vystupují do popředí obrovské problémy s infrastrukturou. Rusku se navzdory západním sankcím vůči zemi – a navzdory všem logistickým obtížím, … >