Steve Bannon Kellyanne Conway Dina Habib Powell photo courtesy of commons.wikimedia.org

America First?

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] „Stejně jako v době Alexise de Tocqueville má občan, jehož někdo utlačuje, jediný prostředek, jak se hájit, a to obrátit se na celou společnost, a je-li hluchá, na lidstvo, a má k tomu pouze jediný prostředek: tisk (a dnes … >