Srebrenica Memorial by Kisanova

Na západním Balkánu hrozí opakování historie

25 let po podpisu DAYTONSKé DOHODY pro Bosnu a Hercegovinu je země paralyzovaným státem. Pokud se její srbská část rozdělí, hrozí dominový efekt, který pravděpodobně nebude mírumilovný. Jaká protiopatření může přijmout EU? Přesně před 25 lety vyjednaly pod vedením USA … >