Bití, pojídání výkalů, plazení jako psi – hrůzy vězení

Političtí vězni v Hongkongu hlásí nesnesitelné podmínky. Jediným proviněním většiny obžalovaných je jejich oddanost demokracii. Trpí také proto, že mezinárodní společenství neplní své sliby dané Hongkongu.

Během soudního procesu s Jimmym Laiem se svět opět soustředí na Hongkong. Jeho pronásledování a věznění jsou však jen špičkou ledovce. Političtí vězni musí ve vězení snášet tvrdé podmínky. Pokusila jsem se toto týrání zdokumentovat. Za tímto účelem jsem oslovila bývalé hongkongské vězně a shromáždila hodnověrné informace. Čím více jsem se toho dozvídala, tím větší byl můj hněv.

Jednu z obětí, která si přeje zůstat v anonymitě, zaměstnanec věznice opakovaně udeřil do rozkroku tak silně, že mu prasklo jedno varle. Poté mu nebylo poskytnuto lékařské ošetření a utrpěl trvalé poškození. Nedávno vyšlo najevo, že jiný vězeňský důstojník vrazil dřevěnou tyč do řitního otvoru 18letého vězně. Ten bude do konce života potřebovat umělý vývod. Případ odhalili aktivisté. Proti obviněnému policistovi bylo zahájeno trestní řízení.

K dalším formám zneužívání patří natírání genitálií zubní pastou, nucení vězňů plazit se jako psi a jíst bez příborů, nucení vězňů jíst výkaly a pít moč, trávit celé hodiny v dřepu. Samozřejmostí je i bití.

Jediným proviněním většiny obžalovaných je jejich oddanost demokracii. Soudní systém v Hongkongu není jako v Číně – existují možnosti odvolání nebo stížnosti. Ty však málokdy vedou k tomu, aby byl někdo postaven před soud. Každý, kdo se odváží podat stížnost, riskuje samovazbu.

V letech 2015 až 2019 bylo ročně zaznamenáno 2.905 až 3.181 případů, kdy byli vězni za trest umístěni na samotku. Příliš dlouhý pobyt na samotce je považován za mučení. Podle pravidel OSN nesmí být nikdo zavřen o samotě déle než 15 dní. Například aktivistka Tiffany Yuen musela strávit deset dní na samotce, protože objala jiného vězně. Někdo dostal sedm dní na samotce za výměnu knih a fotografií a tři dny za to, že se podělil o čokoládu.

Lidskoprávní advokátka Chow Hang-Tung byla od června 2023 sedmkrát během devíti měsíců na samotce. Důvody: v den výročí masakru ze 4. června držela hladovku, obhajovala se u soudu, obdržela cenu Evropské asociace právníků pro lidská práva, dostávala „příliš mnoho dopisů“ a se spoluvězněm se dělila o známky. Moje přítelkyně Nicole Chung byla umístěna na samotku, protože nesouhlasila s tím, aby vězeňkyně musely nosit kalhoty za každého počasí – zatímco muži mají několik možností oblečení. Další kamarádka, Gwyneth Ho, byla také opakovaně umístěna na samotku za to, že u soudu říkala věci, které dozorci považovali za nevhodné.

Co nejpřesněji jsem popsala, co se těmto lidem děje, a opírala jsem se o spolehlivé zdroje. Ráda bych se však dnes obrátila přímo na vás. Pro mě to nejsou jen odvážní lidé, kteří bojují za demokracii v daleké cizině. Jsou to moji přátelé. Trpí, protože mezinárodní společenství neplní své sliby dané Hongkongu. Představte si, že by něčím takovým museli projít vaši přátelé – zoufale byste se snažili přimět svět, aby něco udělal. Přesně o to se snažím.

Glacier Kwong je hongkongská aktivistka. Její kolega Joshua Wong je momentálně vězněn.

 

 

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Šangský pohřeb na voze s lidskou obětí, Gary Todd, autorka: Glacier Kwong, zdroj: Die Welt, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]