Zůstává to na ženách

 

Kdo může zastavit Putina? Ruský militarismus si matky přivlastňuje, ale opouští je. Odpor roste.

Putin se bojí žen, které jsou proti válce

Téma „genderu” je v ruském politickém prostoru stále důležitější – jako otázka národní bezpečnosti. Není náhodou, že byl nedávno přijat nový absolutní zákaz zobrazování v umění a médiích. Stejně tak není náhodou, že byl obnoven stalinistický řád „Matky hrdinky“, kterým byly vyznamenány matky deseti a více dětí. Prezident Vladimir Putin se v žádném ze svých nedávných projevů neubránil varování před přílišnou „genderovou svobodou“ a obraně „tradičních hodnot“ před genderově neutrální hrozbou v podobě „rodiče číslo jedna“ a „rodiče číslo dvě“.

Sasha Talaver
Sasha Talaver

Kreml skutečně přistupuje ke genderu a sexualitě jako k otázce národní bezpečnosti už od roku 2011, tvrdí Dimitrij Dorogov. Umožnil přijmout proti této údajné hrozbě výjimečná opatření, například zákaz „propagace “. Rétoriku lze použít i v případě vojenských intervencí. Jak ukazuje analýza protimajdanských skupin Elizavety Gaufmanové na ruské sociální mediální platformě VKontakte, genderová a sexuální identita jsou stěžejní pro ponižování „nepřátel Kremlu“, a dokonce i jako ospravedlnění geopolitické agrese: Ukrajina je vykreslována jako „slečna v nesnázích“, USA a jejich představitelé jsou feminizováni a Evropa se v tomto světonázoru stává říší homosexuality – „Gayropou“. Ruský pohled a prezentace geopolitického vývoje se tak do značné míry uskutečňuje optikou genderu, sexuální orientace a sexuality.

Státní “ochrana” mateřství je pro Putinovu image patriarchálního vůdce
 a alfa samce klíčová

Tato křížová výprava proti právům LGBTQ+ a údajné „genderové ideologii“ spojuje Putina s různými konzervativními hnutími po celém světě, která používají své anti-genderové kampaně jako „ideologické lepidlo“ k tomu, aby se sjednotila proti západní hegemonii. Paradoxně se však tento boj odehrává v diskursivním poli definovaném Západem. Často se tak používají hesla vytvořená na Západě jako „“, „transgender“ nebo „cancel culture“. To ukazuje zoufalou touhu být slyšen a pochopen v západním kulturním kontextu.

Kromě mezinárodních spojenectví má deklarovaná obrana „tradičních hodnot“ pro ruskou vládu důležitý vnitropolitický aspekt: před domácím publikem se tak může prezentovat jako nejdůležitější ochránce další existence národa. Státní „ochrana“ mateřství je pro Putinovu image patriarchálního vůdce a alfa samce klíčová. Není divu, že před několika lety mnoho médií rozšířilo fake news poslankyně Státní dumy Jeleny Misulinové, která naznačovala, že ruské ženy budou dostávat poštou Putinovo sperma, aby se zvýšila porodnost. To, co způsobilo, že tyto falešné zprávy zněly tak reálně, bylo sebelíčení ruské vlády, ztělesněné Putinem, jako hlavního strážce, a tedy výchozího bodu pro plození a přežití ruského obyvatelstva.

Ruský režim nedělá téměř nic pro skutečné zlepšení
materiálních podmínek “tradičních rodin”

Přesto ruský režim nedělá téměř nic pro skutečné zlepšení materiálních podmínek „tradičních rodin“. Jako kouzelník používá Kreml svou antigenderovou rétoriku jako zástěrku: nedostatek materiální podpory zakrývá čistou symbolikou. Kromě porodného a nedávných „Putinových dávek“ pro chudé rodiny je státní podpora těhotných žen a rodičů v Rusku poměrně skromná. Podíl rodin se třemi a více dětmi, které jsou považovány za chudé (tj. domácnosti, kde je příjem na člena rodiny nižší než životní minimum podle definice ruských úřadů), se v posledních letech neustále zvyšuje – navzdory oficiální rétorice. Válka tento trend ještě zhoršuje, protože mnoho mužů bylo odvedeno do armády nebo uprchlo ze země, značný počet živitelů rodin přišel o své podniky a zaměstnání a účty za veřejné služby rostou. Naproti tomu státní rozpočet na sociální dávky se snižuje a na některých místech byl již zcela vyčerpán. V poslední době si policistky v několika regionech stěžují, že nedostaly mateřský příspěvek. Důvodem je to, že ministerstvu vnitra na to jednoduše došly peníze, jak potvrdil úřad.

Zatímco je většina státních peněz vynakládána na armádu a propagandu, Kreml se snaží zmírnit potenciální konflikty v oblasti reprodukční/sociální spravedlnosti neustálou glorifikací mateřství a otcovství. Patří sem i medaile „Ke slávě rodičů“ nebo „Matka-hrdinka“, které každoročně obdrží jen několik desítek rodin. Vláda prezentuje plození, rození a výchovu dětí jako vlastenecký čin, který nabývá téměř významu vojenského úspěchu. Z narozených dětí by se přirozeně měli stát vojáci. Matka nemá právo truchlit. Pravoslavný kněz, který v této válce padl, dříve ženám radil, aby prostě rodily více dětí, aby nemusely příliš truchlit, kdyby některé z nich padlo ve válce, například: „Pokud se žena při plnění přikázání být plodná a množit zřekne umělých metod potratu […], pak bude mít přirozeně více než jedno dítě. To znamená, že nebude vnímat rozchod – který je jen dočasný – se svým dítětem jako tak bolestný a hrozný.”

Celkově se ruská vláda snaží prezentovat jako ochránce rodiny. Ve skutečnosti však vyžaduje více, než dává. Státní vojenský aparát je do značné míry závislý na převážně ženské reprodukční síle. V posledních desetiletích však hlavní odpor proti ruskému militarismu vychází také od matek: jeho počátky lze vysledovat až k feministické disidentské skupině, která již v roce 1980 vydala výzvu matkám proti sovětské okupaci Afghánistánu. Na ni navázala síť Výborů vojenských matek, založená koncem 80. let, která sehrála rozhodující roli při reformě armády a odporu proti první čečenské válce v 90. letech. V současné době sílí nezávislé protesty matek a manželek mobilizovaných vojáků. To vede k pozoruhodnému vývoji. Například krátce po tiskové konferenci nově založeného opozičního “Sovětu matek a manželek” se Putin setkal s některými vlastenecky smýšlejícími matkami, aby vzdal hold jejich reprodukční a pečovatelské práci a získal od nich veřejnou pochvalu a souhlas s takzvanou “speciální operací”. Hlavní mluvčí organizace byla mezitím uvězněna.

Feministická vize se stává prostředkem konfrontace s Putinovým režimem v jeho sebeprezentaci jako údajného ochránce lidu

Vzhledem k tomu, že realita v Rusku se v dnešní době tolik odráží v genderových kategoriích, feministické hnutí zde může být obzvláště aktivní. Feministický odpor proti válce, jedno z nejvýznamnějších protiválečných hnutí v Rusku, se aktivně zapojuje do iniciativ matek proti mobilizaci. Feministické aktivistky využívají zejména chatové skupiny k podpoře žen, které zastávají protiválečný postoj. Poskytují například odkazy a příručky o právech vojáků. Kromě toho skupina matek v rámci Feministického odporu proti válce vytvořila petici za stažení ruských vojsk z Ukrajiny. Tato výzva poukazuje na reprodukční důsledky války: snížení sociálních dávek, ztráta dětí a živitelů rodin, nárůst domácího násilí. Petice nastiňuje klíčovou perspektivu demilitarizace Ruska a vyzývá k přerozdělení vojenského rozpočtu ve prospěch ochrany rodičů a dětí. Podporuje argument, že válka a militarismus jsou neslučitelné s právem na rodičovství, a ukazuje, že válka oslabuje práva žen.

Feministická vize reprodukční spravedlnosti, práva na potrat i rodičovství, může v Rusku během války ukázat svůj potenciál. Stává se prostředkem konfrontace s Putinovým režimem v jeho sebeprezentaci jako údajného ochránce lidu a výzvou ruskému militarismu. V neposlední řadě Putinův postoj fakticky omezuje právo na rodičovství a ohrožuje právo na potrat. Jak však píše Elena Zacharenko, podpora „tradičních hodnot“ v mnoha zemích je založena také na pokrytectví a lživosti neoliberálních programů „rovnosti pohlaví“. Hlavní kritika spočívá v tom, že tyto programy se zaměřují na ekonomické cíle, a nikoli na sociální spravedlnost. Proto je naléhavě nutné řešit otázky sociální a reprodukční spravedlnosti z feministické perspektivy, která umožňuje rozmanitost rodinných forem, pohlaví a sexuality. To se může stát jednou ze strategií odporu proti pravicovému populismu a militarismu.

Sasha Talaver je doktorandkou (genderová studia, CEU, Vídeň) a mentorkou na Neviditelné univerzitě pro Ukrajinu (CEU). Ve svém výzkumu se zaměřuje na historii ženských hnutí a působení žen v autoritářských režimech. Podílela se na vydání knihy Feministický samizdat: 40 let poté (Moskva 2020).

 

 

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Russian folklore Russian dances and kokoshnik by delo, zdroj: IPG-Journal, autorka: Sasha Talaver, překlad: Bohumil Řeřicha [wc_spacing size=”40px”]