Evropa proti Izraeli?

[wc_spacing size=”40px”] Úvodní foto: Southern aerial view of the Temple Mount, Al-Aqsa Mosque, photo by Godot13 [wc_spacing size=”10px”]

Izraelské ministerstvo pro veřejnou bezpečnost v jedné ze svých zpráv uvádí 17 evropských a palestinských nevládních organizací (NGO), které jsou silně podporovány od , přestože se podílejí na mnoha aktivitách v bojkotu a delegitimizaci Izraele a částečně podporují teroristické organizace.

V dubnu 2018 zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti zprávu, která vzbudila velkou pozornost. Píše se v ní, že příslušné státní zastupitelství v New Yorku odsoudilo norskou nevládní organizaci Norwegian People's Aid (NPA) kvůli prohřešku proti zákonu False Claims Act k zaplacení peněžní pokuty ve výši více než 2 miliony dolarů. False Claims Act  je americký federální , podle kterého mohou být osoby a organizace potrestány, pokud podvodem ztvrdily neoprávněné nároky na úkor vlády Spojených států. NGO, které obdržely finanční příspěvky od úřadů Spojených států pro mezinárodní rozvoj (), materiálně podporovaly v letech 2001-2008 Irán a v letech 2012-2016 palestinské teroristické organizace a Frontu národního osvobození Palestiny.

NPA však nejen stojí na straně teroristických uskupení a islamistických režimů, ale přímo vyzývá k bojkotu Izraele.  V roce 2016 tato nevládní organizace požadovala od státních norských penzijních fondů, aby neinvestovaly do koncernů jako je Motorola a Hewlett Packard, protože svými obchody porušují mezinárodní právo na palestinských územích tím, že působí v izraelských osídleních. Norské banky by tudíž měly zařadit tyto firmy na černé listiny.  Milionové pokuty ze Spojených států by sice mohly NGO tvrdě postihnout, ale jsou zde ještě peníze EU.  Podle vlastních údajů z roku 2016 obdržely tyto organizace od Evropské unie 1,76 milionu eur. Tuto informaci nedávno potvrdilo i izraelské ministerstvo pro veřejnou bezpečnost. Ve své zprávě zveřejnilo finanční toky, vedoucí z EU k nevládním organizacím, které nelegitimizují židovský stát a vyzývají k jeho bojkotu. Ministerstvo sestavilo seznam 13 nevládních organizací, které dostaly příspěvky přímo od EU, a dalších čtyř, které je obdržely nepřímou cestou, tedy tak, že peníze tekly ke třetí straně, jež financuje protiizraelské nevládní organizace.  Deset uvedených organizací má sídlo na palestinském území, ty ostatní sídlí v Norsku, Irsku, Holandsku, Dánsku a Velké Británii.

Evropské peníze pro organizace, které podporují antisemitské hnutí BDS
V roce 2016 tedy činila přímá finanční podpora těchto organizací více než milion eur. Zpráva se přitom týká jen jedné části protiizraelských nevládních organizací, podporovaných EU. Kromě této podpory jsou však uvedené organizace dodatečně sponzorovány jednotlivými členskými státy. Tyto evropské peníze sice nesmí být oficiálně použity na protiizraelské aktivity, ale automaticky umožňují nevládním organizacím vynakládat podstatně větší částky na proti židovskému státu směřované kampaně a aktivity. Irská organizace Trocaire například obdržela od Evropské unie v roce 2016 celkem 520 000 eur. Byť organizace uvádí, že tyto peníze nepoužívá na protiizraelské aktivity, praxe vypadá jinak. Díky nim iniciovala a rozšiřovala podstatně více petic, v nichž vyzývala EU k zásahu proti židovskému státu cestou hospodářských sankcí. V lednu 2018 v Irsku podporovala zákonnou iniciativu, jejíž cílem je bojkotovat zboží z izraelských osídlení na území Západního Jordánu. Kromě toho poskytuje finanční prostředky Palestinskému centru pro lidská práva (PCHR), tedy organizaci, která má nejen napojení na teroristickou Lidovou frontu národního osvobození Palestiny, ale také pravidelně vyzývá mezinárodní společenství k vyhlášení sankcí proti Izraeli a postihování podnikatelů, kteří udržují obchodní vztahy v izraelských osídleních. Nejvyšším cílem PCHR je vypovězení obchodní dohody mezi EU a Izraelem. Příspěvky od Trocaire  pro PCHR jsou jedním z případů nepřímého financování, které je zmiňováno v izraelské zprávě.

Mnohé uvedené nevládní organizace patří k antisemitskému hnutí BDS nebo aspoň aktivně podporují jeho požadavky. Jako příklad může sloužit například Palestinian Agricultural Development Association (PARC), která v roce 2016 obdržela od EU téměř 1,5 milionu eur. Ta vyzývá k embargu státní izraelské vodárenské společnosti Mekorot  a požaduje zastavení dodávek zbraní do Izraele. Společně s BDS postupují také italské nevládní organizace Servizio Civile Internazionale  a Un Ponte Per, podporované EU. Britská organizace War on Want podporuje každoroční protiizraelskou kampaň hnutí BDS, Israeli Apartheid Week, která probíhá současně v několika zemích, a z velké části z ní finančně tyjí aktivisté BDS na britských vysokých školách.

Nepříjemná zpráva pro EU
Izraelská vláda vyzvala ve své zprávě Evropskou unii, aby zpřehlednila rozsah její finanční podpory organizacím, které mají napojení na a vyzývají k bojkotu Izraele. Kromě toho naléhavě požádala EU, aby plně a zcela v praxi realizovala její vyhlašovanou politickou zásadu odmítání bojkotu Izraeli. Sliby EU o rozhodném odmítání aktivit vedoucích k bojkotu židovského státu však ve skutečnosti nemají velkou hodnotu. Zároveň s nimi totiž teče čím dál víc milionů eur do nevládních organizací, které jsou do těchto aktivit zapojeny, nebo dokonce, jako  Norwegian People's Aid, finančně podporují Irán a palestinské organizace, které sama EU zařadila do seznamu teroristických uskupení.

se dnes nemůže odvolávat na to, že o tom nevěděla. Organizace NGO Monitor pečlivě již léta dokumentuje finanční toky od EU i z jednotlivých členských zemí přímo nebo nepřímo do protiizraelských seskupení v Evropě, na palestinských územích a v Izraeli. Izraelská vláda k tomu v červenci 2016 vydala zákon, který zavazuje izraelské nevládní organizace detailně zveřejnit přísun finančních prostředků z ciziny. Zvláště to postihuje ta uskupení, která směřují proti židovskému státu, mají fundamentalisticko-opoziční agendu a kupříkladu se podílí na hnutí BDS.  Pro EU je to, co izraelské ministerstvo pro veřejnou bezpečnost vypátralo a dokumentovalo, tedy že Evropská unie miliony eur podporuje organizace, organizující antisemitské kampaně proti Izraeli, vysloveně nepříjemné. Otázkou je, jestli EU, Vyvodí ze zprávy důsledky, jak to udělaly Spojené státy, a jestli peněžní toky organizacím, nepřátelským Izraeli, zastaví.