Povodně na Srí Lance zasáhly 630 000 lidí. Člověk v tísni s partnery pomáhá nejzranitelnějším lidem s obnovou živobytí nebo čištěním vodních zdrojů

[wc_spacing size=”40px”] Fotografie: , foto archiv ČvT [wc_spacing size=”10px”]

Praha, Colombo (24. července 2017) Silné přívalové deště způsobily na Srí Lance koncem května a sesuvy půdy, které zničily na 2 500 domů, a dalších téměř 16 000 jich poškodily. Tyto nejhorší povodně od roku 2013 postihly až 630 000 lidí, třetina z nich jsou děti. Zasaženo bylo 15 z 25 provincií Srí Lanky, nejhůře na tom byly okresy Galle, Kaluthara, Matara a Ratnapura na jihozápadě . Člověk v tísni (ČvT)  spolu s partnery ACTED a HELVETASAlliance2015 začal jako jeden z prvních, díky prostředkům z Klubu přátel Člověka v tísni a humanitárního fondu Alliance2015, poskytovat pomoc v jednom z nejpostiženějších okresů – Ratnapura. V nejpostiženějších oblastech pomáháme s obnovou vodních zdrojů, poskytujeme místním obyvatelům drobné finanční granty na obnovu živobytí a nabízíme jim možnost výdělku při odklízení škod v rámci veřejných prací.

Přívaly vody nečinily pouze domy, ale také přístupové cesty, pole nebo čajové plantáže. „Místní obyvatelé, kteří měli to štěí, že nepřišli o svůj domov a majetek, tak mnohdy ztratili jediné zdroje obživy. Dvě stovky nejzranitelnějších rodin, jako jsou matky samoživitelky, staří či nemocní lidé, proto získají okamžitou finanční podporu, aby si mohly obstarat to, co momentálně nejnutněji potřebují,“ říká koordinátor pomoci ČvT na Srí Lance Hubert Topinka.

Odklízení trosek a obnova pitné vody

Dalších 500 lidí dostalo možnost zapojit se do práce při odklízení trosek, opravě cest a obnově infrastruktury. „Jednotlivé práce jsou podle potřeb koordinovány s místními komunitami. My jim dodáváme potřebné nářadí a vybavení, jako jsou například vodní pumpy na čištění studní. A podporujeme je finančně – takže přispíváme na platy lidem, pro které je to v současné situaci jediný dostupný způsob obživy,“ popisuje Hubert Topinka. Květnové povodně zároveň zasáhly a znečistily zdroje pitné vody v postižených okresech. Místní obyvatelé proto s pomocí nevládních organizací mapují a čistí kontaminované studny. ČvT tak doposud pomohl s čištěním 22 studní.

ČvT na pomoc okamžitě uvolnil 1 000 000 Kč z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni a vyslal na místo svého humanitárního pracovníka. Na místě pak koordinoval pomoc s partnery z Alliance2015, která poskytla prostředky z vlastního humanitárního fondu.

Člověk v tísni působí na Srí Lance od roku 2005 a svoji práci koordinuje z kanceláře v metropoli Colombo. Dlouhodobě se zde věnuje rozvojovým projektům, momentálně je to např. zavádění malých bioplynáren jakožto efektivního zdroje energie a prostředku pro likvidaci odpadu. „Letošní povodně, které zemi zasáhly, byly nejhorší od roku 2013. Hned v prvních dnech jsme se proto rozhodli zapojit do pomoci obyvatelům postižených oblastí,“ vysvětluje Topinka. Dodává, že ČvT má s í na Srí Lance zkušenosti už z pomoci po tsunami, dále během ozbrojeného konfliktu na severu země nebo při obnově po loňských povodních, kterou realizoval s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Člověk v tísni pomáhá s následky povodní na Srí Lance díky podpoře dárců Klubu přátel Člověka v tísni a díky spolupráci s partnerskými organizacemi z Alliance2015ACTED z Francie a HELVETAS ze Švýcarska. Více o práci ČvT na Srí Lance se dozvíte zde. Všem dárcům za podporu děkujeme.

 

Pro více informací kontaktujte:

Hubert Topinka, koordinátor pomoci ČvT na Srí Lance, +420 778 442 514, hubert.topinka@peopleinneed.cz