Povodně na Srí Lance zasáhly 630 000 lidí. Člověk v tísni s partnery pomáhá nejzranitelnějším lidem s obnovou živobytí nebo čištěním vodních zdrojů


Fotografie: , foto archiv ČvT

Praha, Colombo (24. července 2017) Silné přívalové deště způsobily na Srí Lance koncem května a sesuvy půdy, které zničily na 2 500 domů, a dalších téměř 1 000 jich poškodily. Tyto nejhorší povodně od roku 2013 postihly až 630 000 lidí, třetina z nich jsou děti. Zasaženo bylo 15 z 25 provincií Srí Lanky, nejhůře na tom byly okresy Galle, Kaluthara, Matara a Ratnapura na jihozápadě země. Člověk v tísni (ČvT)  spolu s partnery ACTED a HELVETASAlliance2015 začal jako jeden z prvních, díky prostředkům z Klubu přátel Člověka v tísni a humanitárního fondu Alliance2015, poskytovat pomoc v jednom z nejpostiženějších okresů – Ratnapura. V nejpostiženějších oblastech pomáháme s obnovou vodních zdrojů, poskytujeme místním obyvatelům drobné finanční granty na obnovu živobytí a nabízíme jim možnost výdělku při odklízení škod v rámci veřejných prací.

Přívaly vody nečinily pouze domy, ale také přístupové cesty, pole nebo čajové plantáže. „Místní obyvatelé, kteří měli to štěstí, že nepřišli o svůj domov a majetek, tak mnohdy ztratili jediné zdroje obživy. Dvě stovky nejzranitelnějších rodin, jako jsou matky samoživitelky, staří či nemocní , proto získají okamžitou finanční podporu, aby si mohly obstarat to, co momentálně nejnutněji potřebují,“ říká koordinátor pomoci ČvT na Srí Lance Hubert Topinka.

Odklízení trosek a obnova pitné vody

Dalších 500 lidí dostalo možnost zapojit se do práce při odklízení trosek, opravě cest a obnově infrastruktury. „Jednotlivé práce jsou podle potřeb koordinovány s místními komunitami. My jim dodáváme potřebné nářadí a vybavení, jako jsou například vodní pumpy na čištění studní. A podporujeme je finančně – takže přispíváme na platy lidem, pro které je to v současné situaci jediný dostupný způsob obživy,“ popisuje Hubert Topinka. Květnové povodně zároveň zasáhly a znečistily zdroje pitné vody v postižených okresech. Místní obyvatelé proto s pomocí nevládních organizací mapují a čistí kontaminované studny. ČvT tak doposud pomohl s čištěním 22 studní.

ČvT na pomoc okamžitě uvolnil 1 000 000 Kč z humanitárního fondu Klubu přátel Člověka v tísni a vyslal na místo svého humanitárního pracovníka. Na místě pak koordinoval pomoc s partnery z Alliance2015, která poskytla prostředky z vlastního humanitárního fondu.

Člověk v tísni působí na Srí Lance od roku 2005 a svoji práci koordinuje z kanceláře v metropoli Colombo. Dlouhodobě se zde věnuje rozvojovým projektům, momentálně je to např. zavádění malých bioplynáren jakožto efektivního zdroje energie a prostředku pro likvidaci odpadu. „Letošní povodně, které zemi zasáhly, byly nejhorší od roku 2013. Hned v prvních dnech jsme se proto rozhodli zapojit do pomoci obyvatelům postižených oblastí,“ vysvětluje Topinka. Dodává, že ČvT má s humanitární pomocí na Srí Lance zkušenosti už z pomoci po tsunami, dále během ozbrojeného konfliktu na severu země nebo při obnově po loňských povodních, kterou realizoval s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Člověk v tísni pomáhá s následky povodní na Srí Lance díky podpoře dárců Klubu přátel Člověka v tísni a díky spolupráci s partnerskými organizacemi z Alliance2015ACTED z Francie a HELVETAS ze Švýcarska. Více o práci ČvT na Srí Lance se dozvíte zde. Všem dárcům za podporu děkujeme.

 

Pro více informací kontaktujte:

Hubert Topinka, koordinátor pomoci ČvT na Srí Lance, +420 778 442 514, hubert.topinka@peopleinneed.cz