Souvislosti naší planety ve 38 obrazech – část čtvrtá

V poslední závěrečné části cyklu 38 NEJ nás provede Robert Nerpas osmi zastávkami. Singapurem počínaje, přes Brazílii pokračujíc a Guineou konče.

31 – Nejméně emocionální na světě: Singapur
Singapore, foto: Les Haines
Singapore, foto: Les Haines

Vědecký průzkum uskutečněný ve 150 zemích v letech 2009-2011 uvádí, že nejméně emocí dávají najevo obyvatelé Singapuru. Pouze u třech z deseti dotazovaných se projevily emocionální reakce na základní scénáře při popisu jejich běžných dní.

32 – Země s nejdelší průměrnou délkou života na světě: Monako
Monaco, foto: Kurt Bauschardt
Monaco, foto: Kurt Bauschardt

Podle studie Světové zdravotnické organizace z roku 2013 je Monako na špičce žebříčku nejdelší průměrné délky života, a to s průměrnou délkou života 87,2 let. Muži se tam dožívají v průměru 85,3 let a ženy v průměru 89 let.

33 – Země s nejkratší průměrnou délkou života: Sierra Leone
Sierra Leone, foto: jbdodane
Sierra Leone, foto: jbdodane

Na opačné straně stojí Sierra Leone, jejíž obyvatelé se dožívají v průměru 47 let. Muži se průměrně dožívají 47 let a ženy 48 let.

34 – Nejvíce sexy země světa: Brazílie a Austrálie
Brazil, foto: digital_rex
Brazil, foto: digital_rex

Debaty o tom, které země jsou domovem nejatraktivnějších lidí, jsou věčné, zčásti také proto, že není jednoduché objektivně určit, co je vlastně atraktivní. Byť formy a prostředky nedávného průzkumu lze jen stěží označit za vědecké, jeho závěrem je, že pro muže je nejatraktivnější Brazílie a pro ženy Austrálie.

35 – Nejvíce stresující země světa: Nigérie
Nigeria, foto: Robert
Nigeria, foto: Robert

Při pohledu na počet vražd, HDP na obyvatele, nerovnosti příjmů, míru korupce a nezaměstnanost, je jasné, že nejvíce stresující zemí na světě je Nigérie.

36 – Nejméně stresující země na světě: Norsko
Norway, foto: Moyan Brenn
Norway, foto: Moyan Brenn

Na základě těch samých kritérií se jako nejméně stresující zemí světa jeví Norsko.

37 – Země s nejvyšším průměrným IQ: Hongkong
Hong Kong, foto: Rick
Hong Kong, foto: Rick

Existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit skóre IQ, od národního a osobní bohatství až po jednoduchý fakt, kdo dělá test. Tato zjištění jsou tudíž velmi kontroverzní, ale zdá se, že zemí s nejvyšším IQ je Hongkong, dosahující průměru 107 bodů.

38 – Země s nejnižším průměrným IQ: Rovníková Guinea
Guinea, foto: Pablo Manriquez
Guinea, foto: Pablo Manriquez

Dle studie „IQ a bohatství zemí“ je na konci žebříčku Rovníková Guinea s národním průměrem IQ pouhých 59 bodů.

Část první Část druhá Část třetí