Zeman je Putinova děvka

Úvodní foto: Delete / Slut

Tento nápis a zároveň i diagnózu v jednom, měla na sobě před časem aktivistka z hnutí Femen, když na zastupujícího ruského gubernátora vybafla u volebních uren a našeho hrdinného vrchního velitele ozbrojených sil, který za sebou nemá ani základní vojenskou službu museli v zákulisí oživovat bodyguardi, kteří ho tam odnesli.

Ale sešel se den s dnem, týden s týdnem a zlodědek, jak pracovně nazývám zaměstnance Kremlu dlícího na hradě pražském, pookřál a byť je zalezlý jako potkan v díře, tak škodí, kde může stejnou měrou, jako žene naši zemi do chřtánu jak komunistům tak i fašistům a nápis z hrudi oné ukrajinské dívky tak dostává svůj relevantní obsah.

Neboť jak vyplývá z nejnovějších zpráv, tak doporučil ministerskému předsedovi Babišovi oživit myšlenku na spolupráci se dvěma úhlavními nepříteli svobody a demokracie v naší zemi a touto spoluprací s těmito pandořinými skříňkami s čistým zlem uvnitř, nejdříve zdiskreditovat i to malé normální zblo, co ještě z hnutí zbylo a poté již dát zcela průchod rozvratu. Protože vláda založená na podpoře zločineckých organizací může páchat zase jenom zlo a plnit pouze soukromovlastnické zájmy zúčastněných. A to za jakoukoliv cenu.

Ale to není ani zdaleka všechno, co k nám z Pražského hradu přichází. Stačí pohlédnout na běs, který se zmocnil jak zastupujícího ruského gubernátora a jeho poskoky, když ministr Pelikán vydal do USA kybernetického zločince Nikulina, dle reakcí Kremlu sloužícího tamní Putinově juntě a na hysterický štěkot usoplených mopslíků, kterým hází kosti bohatých hostin veřejných zakázek, když vyšlo najevo, že Nikulin již míří na palubě amerického vládního speciálu za spravedlností a že z něj americká strana nepochybně vydoluje mnohá tajemství.

A nejen to, ve sdělovacích prostředcích se dokonce objevila informace, že ruský místodržící dokonce hodlal Nikulinovi udělit milost, přičemž od tohoto nehorázného aktu, který by naši zemi opravdu uvrhl do některé ze středoasijských despocií kam Miloš Zeman tak rád cestuje a kde dává průchod oslavné onanii nad svojí osobou – neboť v zemích civilizovaných je brán jako osoba jak nežádoucí, tak osoba naší civilizaci nepřátelská a sloužící mocnostem nám nepřátelským – nás dělil pouze ten fakt, že může udělovat milosti pouze dvojnásobným námezdným vrahům s domorodou státní příslušností. Nikoliv Rusům.

Foto: Kristina / Slut Lunchbox
Foto: Kristina / Slut Lunchbox

Že vás taková míra nevědomosti a ignorance i údajně značně vzdělaného, inteligentního člověka a největšího rétora překvapuje?

Pak zpytujte svědomí neboť jste podlehli mediální masáži, kterou produkují prostituti ve službách Kremlu a skládají na jeho politováníhodný stav oslavné pajány dle vzoru balad pro Josefa Džugašviliho, přičemž osoba, kterou oslavují by měla nárok na lůžko v některé z psychiatrických léčeben a to nejen pro svůj alkoholismus v posledním stádiu.

Protože i zcela průměrně vzdělaný člověk užívající vlastního úsudku vidí osobu inteligence spíše nevalné, jejíž jedinou kvalifikací je její členství v Komunistické straně Československa, nikoliv to, co je na mediálním obalu. O čemž svědčí i jeho záměr omilostnit občana Ruské federace.

O ničem víc ale kauza Nikulin také nevypovídá než o tom, že se u nás ruští kriminální zločinci pracující pro Kreml a tudíž i proti nám samým, cítí jako doma a zcela bezpečně. Když si někdo takový dovolí přijet do země, která je členem NATO a pod svojí vlastní identitou a vesele po pražských hospodách popíjet dary země české.

To je snad úplně nejvarovnější signál toho, kam nás gubernátorství na Pražském hradě dovedlo.

A tady začíná končit sranda a to doslova.

A pakliže by pan Babiš na nabídku obou jezinek rudého a hnědého moru kývl, je zcela legitimní postavit se takové zločinecké vládě odporující demokracii a ve svých důsledcích popírající naši národní existenci na odpor. Podotýkám, že na jakýkoliv odpor.

Bránit ústavu a svobodu v naší zemi.