The hands of Angela Merkel forming her trademark gesture by Armin Linnartz

Angela Merkelová měla pravdu

Vrcholem nové poutavé biografie Angely Merkelové „Kancléřka“ od Kati Martonové je rok 2015, kdy německá vůdkyně odmítla uzavřít hranice své země před přílivem běženců, prchajících před občanskou válkou a zhroucením států na Blízkém východě a v Africe. „Pokud Evropa v … >

Isaac Israels Transport of Colonial Soldiers Google Art Project

Rozdrobení jednoho kontinentu

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] V současné době tzv. „uprchlické krize“, která rozkládá Evropu, se zapomíná na důvody, proč k tomu došlo. Jednou z příčin je skutečnost, že ztroskotalo vytváření národů v mnoha zemích Afriky, ale souvisí to i s „Berlínskou konferencí“ v roce 1885. Rozhodující … >