„Kmotr po saúdsku“: palácový převrat, který vynesl MBS k moci

Není to tak dávno, co se saúdskoarabský korunní princ chystal převzít moc. Jeho ambiciózní mladý bratranec však měl bezohledný plán, jak se zmocnit vlády pro sebe.

Prince Mohammed bin Naif bin Abdulaziz
Prince Mohammed bin Naif bin Abdulaziz

Saúdský princ byl zadržen na celou noc. Když se rozednilo, vypotácel se z královského paláce v Mekce. Jeho osobní strážci, kteří ho všude sledovali, chyběli. Princ byl odveden do čekajícího auta. Mohl odjet – ale brzy zjistil, že svoboda se příliš neliší od zadržení.

Když jeho auto vyjíždělo z brány paláce, princ Mohammed bin Nayef v panice odeslal několik textových zpráv. „Buďte velmi opatrný! Nevracejte se!“ napsal svému nejdůvěrnějšímu poradci, který se jen o několik týdnů dříve v tichosti vytratil z království. Když o několik hodin později dorazil do svého paláce v pobřežním městě Jeddah, našel tam nové stráže, které obsadily pozemek. Bylo zřejmé, že mu bylo uloženo domácí vězení. „Kéž nám Bůh pomůže, pane doktore. Důležité je, abyste byl opatrný a v žádném případě se nevracel,“ napsal poradci.

Předchozí noc, 20. června 2017, byl králův synovec Nayef donucen odstoupit z funkce následníka saúdského trůnu v epizodě, kterou mi jeden z královských zasvěcenců popsal jako „kmotr v saúdském stylu“. Nayef, který dohlížel na domácí bezpečnost, byl nejbližším saúdským spojencem CIA. Začátkem roku mu tehdejší ředitel CIA Mike Pompeo udělil medaili jako uznání za jeho protiteroristické úsilí, které zachránilo americké životy. Dva roky předtím, poté, co král Salmán nastoupil na trůn, byl Nayef ve svých 55 letech jmenován korunním princem. V zákulisí však doutnala krutá rivalita mezi Nayefem a jeho do popředí se dostávajícím bratrancem, královým synem Mohammedem bin Salmanem, neboli , který se z relativně neznámého postavení stal zástupcem korunního prince.

Krátce před palácovým převratem, 5. června 2017, dosáhlo napětí mezi princi bodu varu poté, co MBS a další regionální autokraté uvalili trestající blokádu na sousední Katar. Malý emirát, bohatý na zemní plyn, dlouhodobě dráždí své větší arabské sousedy svými provokativními kroky, jako je poskytování vysílacího času regionálním islamistům a disidentům na svém vlivném zpravodajském kanálu Al-Džazíra. Nayef měl také s Katarem problémy, ale dával přednost tiché diplomacii před bojovným přístupem MBS. Za zády svého bratrance Nayef otevřel tajný kanál s katarským vládcem Tamimem bin Hamadem al-Thani. „Tamim mi dnes volal, ale já to nezvedl,“ napsal Nayef svému poradci v době vrcholící krize. „Chci mu poslat šifrovaný telefon pro komunikaci.“

Uprostřed této krize, 20. června 2017, byl Nayef pozván na schůzku do paláce krále Salmána v Mekce – mramorem obloženého kolosu s výhledem na Kábu, nejsvětější svatyni islámu. Podle zdrojů blízkých Nayefovi dostala jeho ochranka při příchodu pokyn, aby čekala venku. Aby se zabránilo jakémukoli úniku informací, zabavili strážci věrní MBS všechny mobilní telefony, včetně telefonů zaměstnanců paláce. Jeden vysoce postavený člen královské rodiny, který se pokusil vstoupit do paláce po Nayefovi, byl u brány odmítnut. Princ byl údajně uveden do místnosti s Turki al-Sheikhem, blízkým důvěrníkem MBS s hrubým, zastrašujícím chováním a zálibou v drahých hodinkách Richard Mille. (Sheikh byl později povýšen do čela General Entertainment Authority,- agentury, která se snaží zjemnit image Saúdské Arábie mimo jiné pořádáním obřích večírků v poušti).

Sheikh údajně Nayefa několik hodin držel v místnosti a nutil ho, aby podepsal rezignační dopis a přísahal věrnost MBS. Nayef nejprve odmítl. Podle jednoho ze zdrojů blízkých princi mu bylo řečeno, že pokud se nevzdá nároku na trůn, budou znásilněny členky jeho rodiny. Nayefovi byly zadržovány léky na hypertenzi a cukrovku a bylo mu řečeno, že pokud dobrovolně neodstoupí, jeho dalším cílem bude nemocnice. Podle dalšího zdroje z královské rodiny se té noci natolik bál, že odmítal pít dokonce i vodu.

Nayefovi bylo dovoleno hovořit se dvěma princi z Rady věrnosti, královského orgánu, který schvaluje linii následnictví. Byl šokován, když se dozvěděl, že se již podřídili MBS. Za rozbřesku bylo po všem. Znepokojený a vyčerpaný Nayef se vzdal. Musel vstoupit do vedlejší místnosti, kde na něj čekal MBS s televizními kamerami a strážcem se zbraní v ruce. Záběry zveřejněné saúdskými vysílacími společnostmi ukázaly krátký záblesk, jak Sheikh spěšně navléká zadrženému princi na záda zlatem zdobený plášť. Jakmile se kamery rozjely, MBS se přikradl blíže ke svému bratranci a teatrálně se sklonil, aby mu políbil ruku a koleno. „Když jsem sliboval věrnost, měl jsem v zádech zbraň,“ napsal později Nayef v SMS svému poradci.

V následujících dnech byly z veřejných budov odstraněny Nayefovy portréty. MBS byl nyní prvním v pořadí na trůn a ve svých 31 letech fakticky nejmocnějším mužem v zemi. Osmdesátiletý král zůstal hlavou státu, ale MBS se stal každodenním vládcem s absolutní kontrolou nad všemi pákami saúdské bezpečnosti, ekonomiky a ropy. Nayef, miláček amerických zpravodajských služeb, které předpokládaly, že se stane příštím vládcem Saúdské Arábie, byl nyní vězněm. Pro něj však mělo přijít ještě něco horšího.

Palácový převrat a mocenské hry, které k němu vedly, byly v té době veřejnosti z velké části utajeny a do tisku pronikaly jen kusé informace a propaganda. Mezinárodní média byla například zásobována tím, co Nayefovi spolupracovníci označují za falešná tvrzení, že byl odsunut v národním zájmu, protože byl neschopný kvůli závislosti na morfinu a kokainu. V zemi, kde je stát dohledu tak silný, že někteří Saúdové při projednávání citlivých záležitostí odkládají své telefony do ledničky, se lze dostat k pravdě obzvlášť obtížně. Saúdská velvyslanectví v Londýně a Washingtonu na žádosti o komentář k tomuto článku nereagovala. Podrobný popis událostí z roku 2017 a jejich šokujících následků je však nyní možný díky prosakování palácových tajemství od několika vysoce postavených členů královské rodiny a dalších dobře informovaných zdrojů, kteří byli v éře MBS zbaveni svého vlivu a bohatství a v nejhorších případech uvězněni a mučeni.

Klíčovým zdrojem je , Nayefův nejbližší poradce a šéf zpravodajské služby. Byl to právě on, komu Nayef po převratu ihned po svém propuštění z královského paláce poslal SMS. Třiašedesátiletý Aljabri dlouho působil ve stínu a mnozí, kteří s ním spolupracovali, ho považovali za nejmocnějšího nečlena královské rodiny v Saúdské Arábii. Bývalý americký úředník, který s Aljabrim léta spolupracoval, mi ho popsal jako spojku „hlubokého státu“ mezi Saúdskou Arábií a západními mocnostmi. V letech po 11. září Aljabri postupoval v řadách ministerstva vnitra a nakonec se stal šéfem protiteroristických operací. On a jeho patron Nayef společně modernizovali bezpečnostní a sledovací aparát království. Byli také obviněni, že pod záminkou boje proti terorismu zasahovali proti pokojným aktivistům a položili základy policejního státu, který později MBS obrátil proti nim.

Textové zprávy mezi Nayefem a Aljabrim se poprvé dostaly na veřejnost díky právním dokumentům v Severní Americe a rozhodnutí Interpolu, který zamítl saúdskou žádost o Aljabriho zatčení v zahraničí. Zprávy v těchto dokumentech byly ověřeny digitálním forenzním expertem najatým mezinárodní advokátní kanceláří Norton Rose Fulbright zastupující Aljabriho, která má podle soudních prohlášení k dispozici jeho iPhone. Aljabriho tým se se mnou samostatně podělil o několik zpráv, které dosud nebyly zveřejněny.

Po celá desetiletí se trůn předával mezi syny Abdulazize Al Saúda, zakladatele moderního saúdského státu, a zajišťoval tak křehkou rovnováhu moci mezi jednotlivými větvemi rozsáhlé královské rodiny. Nayefovo nástupnictví by znamenalo, že koruna by poprvé přešla o generaci níže a na jinou větev rodiny, což by tuto křehkou rovnováhu zachovalo. Pak ale přišel palácový převrat – který nejenže odsunul stranou hlavního rivala MBS, ale také zničil starý model nástupnictví, jenž si cenil seniority a konsensu v rámci rodiny, tím, že zavedl předávání moci přímo z otce na syna v rámci jedné větve rodiny. To umožnilo MBS nashromáždit více moci než kterémukoli předchozímu panovníkovi, a to ještě předtím, než formálně nastoupil na trůn.

Převrat byl vyvrcholením několikaměsíčního nepřátelství mezi MBS a Nayefem. Jedním z hlavních bodů konfliktu bylo jejich soupeření o přízeň nové administrativy prezidenta Trumpa. Lidé blízcí Nayefovi tvrdí, že tajně odposlouchával hovory MBS s pomocníky a spojenci Trumpa, jako byl Jared Kushner, Trumpův zeť a poradce Bílého domu. Toto špehování mu pomáhalo sledovat manévry MBS ve Washingtonu. Přepis jednoho odposlechnutého hovoru z jara 2017, který Nayef ukázal Aljabrimu, naznačoval, že MBS s Kushnerem diskutoval o královském nástupnictví. V tomto hovoru MBS Kushnerovi řekl, že pěstuje úzké vztahy se všemi americkými agenturami „kromě tří“. Když Aljabri přepis viděl, pochopil, že ony tři agentury znamenají CIA, FBI a Národní bezpečnostní agenturu – instituce, které Nayefovi dlouhodobě projevovaly přízeň. Jemu i jeho patronovi bylo jasné, že se MBS snaží upevnit americkou podporu pro své nástupnictví.

V květnu 2017 se Nayef pokusil proniknout do Trumpova Bílého domu. Najal si Sonoran Policy Group, washingtonskou lobbistickou firmu s úzkými vazbami na Trumpův tým. Sonoran, který se mezitím přejmenovala podle svého předsedy, lobbisty Roberta Stryka, na Stryk Global Diplomacy, byl najat, aby poskytoval Nayefovu ministerstvu vnitra „široké poradenské služby“ ve Washingtonu. Podle lidí z Nayefova okolí si uvědomoval, že jeho dosavadní výsledky nemají u neomaleného a nekonvenčního prezidenta, který bude mít napjaté vztahy s americkou zpravodajskou komunitou, velkou váhu. Nayef chtěl na nového prezidenta udělat dojem, že je nejen dlouholetým partnerem, ale i cennějším partnerem než jeho bratranec. Aljabri se jménem ministerstva přímo podílel na vyjednávání o lobbistické zakázce ve výši 5,4 milionu dolarů.

Když se zpráva o kontraktu rozšířila, Aljabri se obával, že se ocitne uprostřed války dvou znepřátelených princů. V květnu 2017 se jen několik dní před Trumpovou návštěvou Rijádu v tichosti vytratil do Turecka. Jeho obavy byly oprávněné. Krátce po svém odjezdu uvedl, že dostal zprávu, že hlavní signatář smlouvy – důstojník tajné služby podřízený Nayefovi – byl zadržen věrnými MBS a vyslýchán ohledně lobbistického úsilí. 4. června 2017 napsal Aljabri textovou zprávu Abdulazizovi Howairinimu, veteránovi bezpečnostních služeb, s dotazem, zda má pokračovat v „půstu v chladu“, což byla kódovaná narážka na setrvání v Turecku. Howairini, který nyní podléhá MBS, odpověděl, že by měl. Dne 17. června Howairini poslal Aljabrimu další textovou zprávu, v níž ho varoval, že MBS věrní „velmi touží“ zadržet i jeho. Mezitím zuřivý nátlak ze strany MBS přiměl Nayefa zrušit smlouvu se Strykem. Podle Aljabriho ho Nayef varoval, že MBS považoval smlouvu za spiknutí, které má torpédovat jeho vztahy s rodinou Trumpových, a že po něm půjde.

18. června Aljabri náhle obdržel od MBS textovou zprávu, v níž ho žádal, aby se vrátil do Saúdské Arábie a pomohl vyřešit blíže nespecifikované „konflikty“ s Nayefem. „Myslím, že není nikdo, kdo by Nayefovi rozuměl lépe než ty,“ napsal MBS a jeho tón byl nezvykle smířlivý. Mezi MBS a Aljabrim panovala zlá krev od roku 2015, kdy král Salmán, zřejmě na princovo naléhání, vyhodil Aljabriho z funkce za to, že se tajně setkal s tehdejším ředitelem CIA Johnem Brennanem a tehdejším britským ministrem zahraničí Philipem Hammondem, aniž by o schůzkách informoval panovníka. Aljabri však s Nayefem nadále neformálně spolupracoval a své propuštění považoval za jeden z četných pokusů MBS oslabit svého patrona. „Zapomeňme na minulost,“ naléhal nyní MBS. „Jsme snad dnes děti? Odpusť mi a očisti mne před Bohem. Kdy se vrátíš?“ Aljabri odpověděl, že musí odjet na lékařské ošetření.

V měsících po převratu se Aljabri nadále skrýval v Turecku. Jeho nejbližší rodina byla s ním, kromě dvou dětí, kterým bylo v den převratu zabráněno nastoupit do letadla v Rijádu. Tajně udržoval kontakt s Nayefem, jehož pohyb byl omezen. Mezitím MBS rychle přitvrdil kontrolu nad bezpečnostními složkami, včetně ministerstva vnitra, které bylo zbaveno Nayefových věrných a klíčových funkcí, jako je boj proti terorismu. MBS tvrdě zasáhl proti jakémukoli náznaku veřejného nesouhlasu. Při prvním velkém zákroku po převratu byli v září 2017 zatčeni vlivní duchovní a intelektuálové s obrovským počtem příznivců na sociálních sítích.

Tentýž měsíc Aljabri požádal MBS, aby jeho dětem umožnil opustit Saúdskou Arábii. MBS však trval na tom, aby se Aljabri nejprve vrátil a projednal s ním „velmi citlivý spis“ týkající se Nayefa. „Doktore, kam máme poslat letadlo, aby tě vyzvedlo?“ zeptal se MBS v SMS. Aljabri neměl v úmyslu se vrátit, ale také se snažil MBS přesvědčit, že nepředstavuje žádnou hrozbu. Ve zprávách plných úslužných frází sliboval MBS věrnost. „Mám spoustu citlivých státních informací, ale přesto jsem nikdy nikomu nic nevyzradil,“ napsal. Chrlil příklady své loajality a napsal, že veřejně vyvrátil tvrzení „Mudžtahída“ – anonymního královského whistleblowera na Twitteru, který je saúdské královské rodině dlouhodobě trnem v oku. „Jaký osud mě čeká, kdybych se vrátil? Nebylo by pro mě lepší zůstat mimo království, kde zůstanu věrný Vaší vládě, odmítnu říkat cokoli, co by bylo škodlivé … a spolupracovat s Vaší Výsostí ve všem, co slouží společnému dobru?“ ptal se.

MBS byl neústupný. Aljabrimu napsal, že ho bude pronásledovat „všemi dostupnými prostředky“. Tato výhrůžka přiměla Aljabriho, aby ještě ten měsíc uprchl z Turecka do Kanady. Koncem roku 2017 se Saúdská Arábie pokusila Aljabriho zatknout prostřednictvím Interpolu s tvrzením, že ukradl státní prostředky v hodnotě miliard, a tlačila na Kanadu, aby ho vydala. Obě snahy selhaly. Poté, v říjnu 2018, podle svých slov Aljabri obdržel varování od špionů z jedné blízkovýchodní země, kteří mu sdělili, že je terčem atentátu, a vyzvali ho, aby se držel dál od saúdských velvyslanectví a konzulátů. (Aljabri požádal, aby jméno země nebylo zveřejněno z obavy před saúdskou odplatou.) Předpokládá se, že ve stejném měsíci kanadští pohraničníci zadrželi a deportovali členy Tygřího oddílu, týmu nájemných vrahů sponzorovaných Saúdy, kteří se snažili vstoupit do země na turistická víza. Rijád jakoukoli účast popřel, ale údajné spiknutí, které kanadské úřady nepřímo přiznaly, se mrazivě podobalo způsobu, jakým Tygří komando ve stejném měsíci zavraždilo disidentského novináře Jamala Chášukdžího na saúdské diplomatické misi v Turecku.

Američanům, kteří s Aljabrim spolupracovali, bylo jasné, že MBS v něm vidí hrozbu. Aljabri prchá z království, „jako kdyby zástupce J. Edgara Hoovera opustil Washington a objevil se v Moskvě“, řekl bývalý americký úředník, který s ním pracoval. „Tady je člověk, kterého si oblíbily organizace deep state po celé planetě. Zná každou slabost, každý chybný krok, který saúdské královské rodiny udělaly.“

Jednoho svěžího zimního rána loňského roku jsem byl pozván do pětihvězdičkového hotelu ve Washingtonu DC na setkání s Aljabrim. Přijel z Toronta navštívit svého syna Chálida, kardiologa a neformálního mluvčího svého samotářského otce. Když jsem přišel do hotelové haly, zazvonil mi telefon s nečekanou zprávou: „Sejdeme se před hotelem.“ O několik minut později se objevil muž a odvedl mě do jiného výškového domu v okolí. Před obytným věžákem, kde sídlila část politické elity Washingtonu, parkovalo SUV s nápisem Tajná služba USA. Na uzavřené terase na střeše stál Aljabri v tmavém obleku a brýlích s kovovými obroučkami. Seděl na pohovce a díval se na centrum Washingtonu. Krb na zdi vyzařoval teplo a v pozadí byly slyšet slabé tóny klavíru. Když jsem přišel, Aljabri vstal, v ruce kávu ze Starbucks, a začal ukazovat na pamětihodnosti: Jeffersonův památník, Washingtonův monument, Bílý dům. Řekl mi, že během Trumpova prezidentství se Washingtonu vyhýbal. Má zde spoustu vlivných přátel, včetně senátorů z obou stran a bezpečnostních činitelů. Přesto se obával dlouhé ruky saúdského státu a kvůli vřelému vztahu Trumpa a MBS byl ještě ostražitější.

Během našeho rozhovoru Aljabri, který získal doktorát v oboru umělé inteligence na Edinburské univerzitě, přemýšlel o tom, jak by se jeho životní dráha změnila, kdyby nepotkal Nayefa. Svou kariéru zahájil na ministerstvu vnitra v 90. letech. Jednou se pokusil odejít kvůli práci ve státním ropném gigantu Aramco, který je pro království největší dojnou krávou. Nayef mu v tom zabránil. Nyní se zdá, že jejich osudy jsou spleteny dohromady.

Od převratu bylo v Saúdské Arábii zadrženo asi 40 členů Aljabriho rodiny a blízkých spolupracovníků, a to proto, aby ho přiměli k návratu. Zlomil se mu hlas, když mi na telefonu ukazoval fotografie svých uvězněných dětí, Sáry a Omara, kterým je nyní 22 a 24 let. Byli zatčeni v březnu 2020 a v uzavřeném procesu odsouzeni za praní špinavých peněz a pokus o nezákonný útěk ze Saúdské Arábie. Ve vazbě je taky jeho zeť. Aljabri prohlásil, že kdyby někdy byla možnost výměny na mostě – MBS na jednom konci s rodinou, Aljabri na druhém, – šel by do výměny okamžitě. „Vezměte si výkupné, propusťte rukojmí,“ řekl a představil si tu scénu. Ale ví, že je to jen zbožné přání.

V srpnu 2020, poté co byly jeho děti uvězněny, podal Aljabri ve Washingtonu výbušnou žalobu a zveřejnil své tvrzení, že na něj MBS poslal komando smrti. (Soudce později poznamenal, že žaloba je „jako z románu Toma Clancyho“). Aljabri ví, že proti mocnému diktátorovi nemůže vyhrát, ale tato žaloba by mohla být přinejmenším tím, co jeden z jeho spolupracovníků popsal jako „kamínek v botě MBS“. Počátkem roku 2021 žaloba vyvolala reakci – odvetné žaloby v Bostonu a Ontariu, které podalo deset Nayefem založených saúdských firem napojených na stát, jež původně založil Nayef, aby poskytovaly krytí americko-saúdským operacím, a které nyní ovládá královský státní investiční fond, jehož je MBS předsedou. Tyto společnosti obvinily Aljabriho a jeho společníky, že je připravili o 3,5 miliardy dolarů. Aljabri popřel jakékoli pochybení a uvedl, že obhajoba by vyžadovala odhalení operací a financí společností, které byly nejasné z důvodu podpory tajných aktivit.

Ze soudních dokumentů, které v Bostonu předložilo americké ministerstvo spravedlnosti, vyplývá, že američtí představitelé měli zájem na mimosoudním vyrovnání mezi Aljabrim a MBS, zřejmě aby zabránili jakémukoli zveřejnění tajných amerických operací. Tyto snahy však nikam nevedly. Jeden z amerických úředníků, který dříve působil na americké misi v Rijádu, mi řekl, že Saúdové neměli zájem o vyrovnání, protože „nejsou přesvědčeni, že Aljabri bude mlčet“. V únoru letošního roku učinil Aljabri MBS novou nabídku. V dopise vysokému poradci královského dvora Aljabri nabídl „finanční a právní řešení“. (Aljabriho tým se se mnou odmítl bavit o podrobnostech nabídky.) Do Bílého domu poslali memorandum, v němž žádali americké představitele, aby „naléhali na saúdské vedení, aby nabídku restituce přijalo“. Ze strany MBS se setkala s mlčením.

Podle zastánců MBS je Aljabriho snaha o finanční vyrovnání tichým přiznáním jeho viny. Aljabriho tým tvrdí, že neochota MBS k vyrovnání dokazuje, že korupce je jen záminkou k pronásledování politického protivníka. Právní bitva se mezitím vleče. V září washingtonský soud zamítl Aljabriho žalobu proti MBS s odvoláním na nedostatek osobní příslušnosti. (Aljabriho tým se proti tomuto rozhodnutí odvolává.) Koncem loňského roku bostonský soud žalobu proti Aljabrimu zamítl poté, co se americká vláda odvolala na „výsadu státního tajemství“, aby zastavila zveřejňování utajovaných informací o národní bezpečnosti. (Společnosti se brání.) Těmto tajemstvím však u ontarijského soudu stále hrozí odhalení. Soudní spisy ze začátku tohoto roku ukazují, že právníci americké vlády spolupracují se svými kanadskými protějšky, aby takovému výsledku zabránili.

I kdyby však žaloby proti Aljabrimu pokračovaly, mohlo by být obtížné přesvědčivě prokázat obvinění z korupce. To proto, že Nayef, klíčový svědek, muž, který dohlížel na výdaje na boj proti terorismu, zmizel.

Koncem roku 2017 byly podmínky Nayefova domácího vězení zmírněny, ale cestovat mimo království stále nesměl. Aljabri mi řekl, že Nayef zpočátku věřil, že to nejhorší, co se mu může stát, je ztráta oficiálních titulů a za to obdrží slušné finanční odškodnění. Očekával, že s ním bude zacházeno stejně jako s jeho předchůdcem princem Muqrinem bin Abdulazizem, bývalým šéfem rozvědky, který byl v roce 2015 odvolán z funkce korunního prince. Poté, co ho král Salmán propustil, byl podle dobře informovaného zdroje princ Muqrin na rozloučenou obdarován dary, včetně královské odměny ve výši přibližně 800 milionů dolarů a luxusní jachty Solandge.

Naopak Nayefovi byla zabavena velká část majetku. Dne 10. prosince 2017 zaslal bance HSBC v Ženevě dopis, v němž žádal o převod svých „zůstatků v eurech, librách a dolarech“ na saúdský bankovní účet. Zdroj obeznámený s Nayefovým majetkem uvedl, že jeho bankéři a právníci v Ženevě tyto žádosti ignorovali s podezřením, že princ jedná pod nátlakem. (Banka HSBC se na dotaz, jak na dopis reagovala, odmítla vyjádřit. Banka požádala o nezveřejnění jména úředníka, který byl v dopise osloven, s odkazem na bezpečnostní obavy).

Celková hodnota Nayefových zahraničních aktiv není jasná. Podle princových spolupracovníků vlastní v Evropě a USA prvotřídní nemovitosti v miliardové hodnotě. Jisté nicméně je, že Nayef se musel vzdát podstatné části svého domácího majetku. Zdroj, který o nich ví a který sídlí v Evropě, poskytl tabulku s rozpisem jeho „zabavených“ společností a bankovních účtů – celková částka činila 5,22 miliardy dolarů. Jiný zdroj blízký princi se podělil o zřejmě o něco méně aktuální tabulku s podobným rozpisem. Podle ní činila „celková hodnota“ zabavených peněz 17,8 miliardy rijálů, tedy 4,75 miliardy dolarů.

V letech 2018 a 2019 si Nayef užíval relativní svobody, i když nesměl opustit království. Jeho oblíbená činnost, sokolnictví v alžírských pouštích, nepřipadala v úvahu, ale mohl se vydat na lov uvnitř Saúdské Arábie. Objevoval se na královských svatbách a pohřbech. Jedno video, které se objevilo koncem roku 2019, ukazovalo skupinu příznivců, kteří si s princem pořizovali selfie a líbali mu ruku.

V březnu 2020 se pak situace pro Nayefa náhle výrazně zhoršila. Vláda provedla razii v jeho pouštním útočišti na předměstí Rijádu a byl vzat do vazby. Jak uvedl zdroj z Evropy, zadrženo bylo také několik zaměstnanců. Nayef byl více než šest měsíců držen na samotce. Během této doby „s ním bylo vážně špatně zacházeno“, uvedl zdroj. Tvrdil, že Nayefa věšěli za kotníky a byl mučen. „V důsledku toho má nyní dlouhodobě poškozené nohy a kotníky, což mu způsobuje bolestivou chůzi. Značně zhubl.“

Ke konci roku 2020 byl podle zdroje z Evropy Nayef přestěhován do komplexu paláce Yamamah v Rijádu, který je oficiální rezidencí krále a hlavním sídlem saúdské vlády. Nesmí opustit svůj malý byt a je neustále natáčen a nahráván, uvedl zdroj. Nemá povoleny návštěvy, s výjimkou některých členů rodiny při vzácných příležitostech, ani nemůže navštěvovat svého osobního lékaře nebo právní zástupce. Je nucen podepisovat dokumenty, aniž by je četl.

Na jaře 2021 obdrželi Nayefovi bankéři a právníci v Evropě nové žádosti o převod majetku. Podle zasvěceného zdroje mezi nimi byl i telefonát Nayefa jeho právníkovi ve Švýcarsku. Právník, kterému Nayef dříve udělil plnou moc, odmítl, protože se domníval, že jeho klient je pod nátlakem. Princ vyzval právníka, aby navštívil Saúdskou Arábii a sám si to ověřil. Nayef „neustále opakoval ‘jsem volný, až přijedeš do Rijádu, půjdeme na večeři'“, uvedl zdroj. Právník trval na tom, že Nayef musí přicestovat do Švýcarska se svou rodinou a převod osobně schválit.

Telefonicky mi právník sdělil, že rozhovor nemůže ani popřít, ani potvrdit, a vyjádřil obavy z možných následků mediálního angažmá pro svého klienta. „Hlavním důvodem, proč je Nayef zadržován, je to, že se korunní princ mylně domnívá, že je hrozbou pro následnictví,“ uvedl zdroj z Evropy. „Tím, že MBS jde také po jeho penězích, se snaží Nayefa ponížit, takže absolutně nehrozí, že by někdo bývalého korunního prince považoval za životaschopnou alternativu.“

V mramorem obloženém luxusním hotelu v centru Rijádu jsem se setkal s jedním z nejvýznamnějších propagandistu ve službách MBS. Vedle něj v kavárně seděl vysoký úředník královského dvora, který zůstal po část schůzky. Z našich předchozích setkání bylo jasné, že tento propagandista je součástí státem sponzorované kampaně, která má MBS na Západě představit jako vizionáře, odvážně prosazujícího sociální reformy. Chtěl mluvit o tom, jak princ zrušil desítky let staré zákazy řízení aut a návštěvy kina pro ženy, povolil kdysi zakázané hudební koncerty a omezil moc náboženské policie, která tvrdě vystupovala proti styku pohlaví. „MBS má koule,“ řekl mi jednou.

Tentokrát, jednoho březnového večera roku 2020, chtěl propagandista, shrbený nad šálkem kávy a talířem palačinek potřených nutellou, uvést na pravou míru Nayefovo nedávné zmizení. Saúdská vláda se k tomu, proč byl Nayef zadržen spolu s dalším vysoce postaveným členem královské rodiny, který je považován za konkurenta MBS, princem Ahmedem bin Abdulazizem, nevyjádřila. Toto setkání bylo nejblíže oficiálnímu vysvětlení. Propagandista se snažil odmítnout verzi zahraničních médií, že princové byli zadrženi, protože se úřady domnívaly, že se chystají svrhnout MBS a jeho otce. MBS podle něj zůstává „pod kontrolou“ a k zadržení došlo „po nahromadění negativního chování obou princů“. Náhlá čistka měla v královské rodině nastolit „disciplínu“. Povahu „negativního chování“ neupřesnil, uvedl však, že princové by mohli být brzy propuštěni.

Téměř tři roky poté jsou princové stále ve vazbě. „Jak Bidenova, tak Trumpova administrativa požadovaly propuštění Mohammeda bin Nayefa … na prvním místě svých řečí při soukromých jednáních se saúdským vedením,“ řekla loni zahraničnímu výboru Sněmovny reprezentantů USA Kirsten Fontenroseová, která krátce dohlížela na politiku Trumpovy administrativy v Perském zálivu. „Mohameda bin Salmána to nijak neohromilo.“

Na cestě na královský trůn už nezbyl žádný viditelný soupeř. Moc MBS se zdá být absolutní. Při jeho současné trajektorii mu nic nebrání v tom, aby se stal nástupcem svého otce. Celosvětové pobouření kvůli Chášukdžího vraždě, zničující válka vedená Saúdskou Arábií v Jemenu a rostoucí represe doma – zdá se, že nic neotřáslo jeho mocí v zemi. Navzdory reputačním rizikům, která podnikání s diktátorem přináší, se manažeři z Wall Street s bohatým petrolejářským státem ochotně pouštějí do obchodů. Aktivisté se obávají, že nedávné rozhodnutí USA udělit mu imunitu v případu vraždy Chášukdžího by mu mohlo dodat odvahu k pronásledování kritiků.

Zdroj z královské rodiny, který v soukromí zacházení s Nayefem odsoudil, ale na veřejnosti mlčí, aby se vyhnul odplatě, mi řekl, že by ho nepřekvapilo, kdyby se Nayef jednoho dne náhle objevil na veřejnosti po boku MBS a požehnal muži, který ho rozdrtil. Podobně jako zinscenované video po převratu v roce 2017 by to byl další definující obraz éry MBS – a jeho násilného nástupu k moci.

[wc_spacing size=”10px”] Úvodní foto: Vladimir Putin with Deputy Crown Prince and Defence Minister of Saudi Arabia Mohammad bin Salman Al Saud by The Kremlin, Moscow, zdroj: Guardian, autor: Anuj Chopra, překlad: Robert Nerpas