Free world for #FreeDadin

Překlad: Robert Nerpas

Do Ruska se vracejí a moje rodina se stala jednou z jejích prvních obětí. V prosinci loňského roku mého snoubence odsoudili kvůli jeho aktivitám na ochranu lidských práv ke třem rokům vězení.

Česká verzePусская версияEnglish version

chtěl na státních orgánech pouze to, aby respektovaly Ústavu a Úmluvu o lidských právech. Byl pobouřen bratrovražednou válkou v Donbasu. Kritizoval úředníky a příslušníky bezpečnostních složek za porušování zákonů Ruské federace. Obhajoval toleranci a bojoval proti násilí. A teď kvůli tomu musel do vězení.

Před rokem a půl zavedlo nový represivní článek zákona, který stanovil trestní sankce pro lidi, kteří údajně „porušili pravidla chování na shromáždění.“ Osoba, která je zadržena na protestní akci, může být souzená nejen pro současné „porušení“, ale i pro předchozí, za něž již byla trestaná, a to souhrnně. To znamená, že protestující může být potrestán dvakrát za stejný „čin“.

Je pozoruhodné, že Ildar ani neporušil žádné z pravidel pro pořádání hromadných akcí. Hlídkoval jako jednotlivec, což ruské právo vůbec nezakazuje. Přesně za to byl zadržen policií – a pak se objevily zfalšované záznamy s vymyšlenými narušeními.

foto: Jelena Grebenjuk
foto: Jelena Grebenjuk

Ildar byl na akcích mnohokrát. V roce 2012 se jako pozorovatel zúčastnil prezidentských voleb. Zaznamenal porušení volebního procesu a obrátil se na policii. Ta však, místo aby zadržela pachatele, odvezla Ildara a další pozorovatele do opuštěné průmyslové zóny, kde jim pohrozila trestem, nebudou-li mlčet.

Volby „vyhrál“ Vladimír Putin. V uvozovkách píši proto, neboť takové „volby“ můžeme jen těžko označit za čestné: nejenom Ildar, ale i další pozorovatelé vyprávěli o zjevných porušeních ve volebních místnostech. Podat protest proti výsledku voleb u soudu se nepodařilo téměř nikomu.

V březnu 2012 se v Moskvě u pomníku básníka Alexandra Puškina, který vstoupil do dějin ruské literatury jako zpěvák svobody, konala manifestace „Za spravedlivé volby.“ Demonstranty, kteří neopustili místo manifestace včas, policisté pochytali, hodili je do sněhu, bili je, kroutili jim ruce za záda. Všem, dokonce i dívkám.

V ten den byl Ildar poprvé zadržen. Chování policie jej šokovalo, probíral jej poté s právníky a uvědomil si, že příslušníci bezpečnostních orgánů cynicky porušují zákon a orgány vládní moci jim to tolerují. Rozhodl se, že to tak nenechá. Slíbil si, že bude bojovat proti porušování zákonů a nespravedlnosti. Pro upřesnění – bojovat výhradně pokojnými a právními metodami. Nosil transparenty, psal prohlášení, sbíral podpisy, rozdával letáky.

Represe pokračovaly. Protestní akce 6. května 2012 se změnila v masakr, policie zadržela desítky lidí, kterým byl uložen trest odnětí svobody. Pak policisté sebrali holky z Pussy Riot. Ildar vždy podporoval všechny neprávem odsouzené, požadoval demokratické změny.

Policie jej už dobře znala: silný mladý muž, který se nikdy nebránil zatčení, ale vždy citoval Ústavu a vyžadoval dodržování zákona o policii: představit se, oznámit důvod zadržení, ukázat průkazy.

Zákony znal Ildar už nazpaměť a taky je často citoval. Rozzuření policisté ho bili v automobilech a na odděleních, svazovali mu ruce a nohy, zalepovali ústa lepicí páskou…

6. srpna 2014 zadrželi Dadina na Manéžním náměstí. Z videozáznamu, připojeného k případu, je patrné, že Ildar ani nestačil dojít na místo konání hlídky. Když jej zadrželi, neměl v rukou plakát, nikdo mu nevysvětlil důvod zadržení, nikdo nepředložil žádný průkaz.

23. srpna 2014 byl Dadin opět zadržen na Manéžním náměstí, na sobotní hlídce u pomníku maršála Žukova, kde se tyto akce konají každý týden. Individuální protesty, hlídky, se nemusí schvalovat, nejsou zákonem zakázány, ale policie jej přesto zadržela. Bez předložení průkazů a bez udání důvodu zadržení.

Podobný incident se odehrál 13. září 2014. Na videu lze vidět, že Ildar opravdu stojí sám, jako protestující jednotlivec. A klíčová epizoda: happening 5. prosince 2014. Pokojná manifestace, povolená ústavou Ruské federace, se konala v Mjasnické ulici.

V prosinci 2014 Ildarovi opakovaně vyhrožovali, že pokud neodjede, bude zatčen. Neodjel, protože se nechtěl vzdát a nikdy nebyl zbabělcem: chtěl zůstat Člověkem.

15. ledna 2015 přišel Ildar na Manéžní náměstí, kde se měla konat manifestace na podporu Olega Navalného, bratra opozičního politika Alexeje Navalného, rukojmí režimu: byl odsouzen za „podvod,“ který ve skutečnosti spočíval v normálním podnikání.

Ildar šel na tuto akci jako pozorovatel – neměl transparent, ani neplánoval zúčastnit se jí. Zasáhl až poté, co uviděl, jak nějací lidé se svatojiřskými stuhami na kabátech začali bít ženy. Pokusil se odvést oběti útoku do metra, ale najednou byl zatčen. Na policejním oddělení ho zbili, škrtili a opět zfalšovali protokol, podle kterého se prý dopustil výtržnosti. Soud ho poslal na 15 dní na samotku. U soudu jej zbili ještě jednou – tentokrát soudní zřízenci.

1424295_1107712699259383_8167872889215596366_nIldar strávil ve vězení dva týdny, ale ani poté jej nepropustili. Přímo z vězení byl převezen k soudu, kde proti němu zavedli trestní řízení, a pak ho odvedli k vyšetřovateli. Ten mu vysvětlil, že trestní stíhání bylo zahájeno za údajné „porušení zákona“ během shromáždění 15. ledna, za které si Ildar právě odseděl 15 dní!

Teprve později se vyšetřovatelé rozhodli změnit klíčovou skutkovou podstatu na události během manifestace 5. prosince 2014. K případu připojili události z 6. a 23. srpna a 13. září, za které byl Dadinovi již uložen trest.

Proces trval asi šest měsíců. Svědkové potvrdili, že Dadin nikdy neporušil ruské zákony. Případ byl doložen záznamy videa, dokazujícími jeho nevinu. Nicméně soudkyně vydala vědomě nespravedlivý rozsudek: tři roky v kolonii.

Advokáti – Ksenia Kostromina a Alexej Lipcer – se proti rozsudku okamžitě odvolali. My také plánujeme bojovat za zrušení článku, podle kterého byl Ildar souzen. Nicméně, můj milovaný kluk zatím sedí v jednom z nejhorších moskevských vězení, kde pravidelně dochází k bití a dokonce i zabíjení vězňů.

Nejvíce ze všeho teď potřebujeme pomoc se šířením informací. Požadavek mezinárodního společenství – propuštění politických vězňů – může ovlivnit vládu. Budeme bojovat proti represím, co nám budou sily stačit, ale potřebujeme podporu aktivistů a politiků v oblasti ochrany lidských práv. Vyzýváme svět k účasti na manifestaci a akcích podpory Ildara 7. února 2016. Náš společný slogan: „Svobodný svět za svobodu pro Dadina“ (“Free world for #FreeDadin”).

В Россию возвращаются репрессии, и моя семья попала под них в числе первых. В декабре прошлого года моего жениха приговорили к трем годам тюрьмы за защиту прав человека.

Ильдар Дадин требовал от властей России соблюдать Конституцию и Конвенцию о правах человека. Он возмущался братоубийственной войной на Донбассе. Он критиковал чиновников и силовиков, которые нарушают российские законы законы. Он выступал за толерантость и против насилия. И теперь за это отправился в тюрьму.

Полтора года назад в России была введена новая репрессивная статья, которая предусматривала уголовное наказание для тех людей, которые якобы “нарушали правила поведения на митинге”. Человека, которого задерживают на акции протеста, могут судить не только за нынешнее “нарушение”, но и за предыдущие, за которые человек уже понес наказание: срок – по совокупности. Таким образом, участник акции протеста может быть дважды наказан за одно и то же “деяние”.

Примечательно, что Ильдар не нарушал правил проведения массовых акций. Он участвовал в одиночных пикетах, который не запрещен российскими законами. Именно поэтому его задерживали полицейские – а потом фальсифицировали протоколы, выдумывая нарушения.

Ильдар выходил на акции неоднократно. В 2012 году он был наблюдателем на выборах президента. Он заметил нарушения избирательного процесса и попытался обратиться в полицию. Но полицейские, вместо того, чтобы задержать нарушителей, вывезли его и других наблюдателей на заброшенную промышленную зону и угрожали карой, если те не будут молчать.

foto: Alexej Dmitrijev
foto: Alexej Dmitrijev

На выборах “одержал победу” Владимир Путин. Пишу в кавычках, потому что такие “выборы” сложно назвать честными: не только Ильдар рассказывал о вопиющих нарушениях со своем избирательном участке, но и другие наблюдатели. Опротестовать результаты выборов в судах не удавалось практически никому.

В марте 2012 года в Москве прошел митинг “за честные выборы” – возле памятника поэту Александру Пушкину, который вошел в историю русской литературы как певец свободы. Участников акции, которые не ушли вовремя, полиция хватала, бросала в снег, била, выворачивала руки. Так было со всеми, даже с девушками.

В тот раз Ильдара в первый раз задержали. Пораженный поведением полиции, он пообщался с юристами и понял, что сотрудники правоохранительных органов цинично нарушают закон, а власти этому потворствуют.

Так быть не должно, решил Ильдар. И пообещал бороться с нарушением закона и несправедливостью. Уточню – бороться исключительно мирно, правовыми методами. Он стоял с плакатами, писал воззвания, собирал подписи, раздавал листовки.

Репрессии продолжались. Протестную акцию 6 мая 2012 года полиция превратила в побоище, и к тому же задержала десятки человек, которые получили реальные тюремные сроки. Потом схватили девочек из Pussy Riot. Ильдар выходил в поддержку всех несправедливо осужденных, требовал демократических перемен.

В полиции его уже знали: крепкий молодой человек, который никогда не оказывал физического сопротивления при задержании, но зато цитирует Конституцию и требует выполнять закон о полиции: представиться, озвучить причину задержания, показать документы.

Законодательные акты Ильдар уже знал наизусть и цитировал по памяти. Полицейские злились, били его в машинах и ОВД, связывали руки и ноги, заклеивали скотчем рот…

Шестого августа 2014 года Дадин задержан на Манежной площади. На видеозаписи, приобщенной к делу, видно, что Ильдар даже не дошел до места проведения пикетов. Он был без плаката, когда его задержали, не объясняя причину задержания и не показывая документов.

Двадцать третьего августа 2014 Дадин снова был задержан на Манежной площади – субботнем одиночном пикетевозле памятника маршалу Жукову, они проходят каждую неделю. Одиночные пикеты не надо согласовывать и они не запрещены законом, но полиция задержала его, не объясняя причину задержания и не показывая документов.

Аналогичный случай произошел 13 сентября 2014 года. На видеозаписи видно, что Ильдар действительно стоит в одиночном пикете. Ключевой эпизод – перфоманс пятого декабря 2014-го. Мирная акция, которая разрешена Конституцией РФ, состоялась на Мясницкой улице.

В декабре 2014 года Ильдару неоднократно угрожали: мол, уезжай, а не то мы тебя арестуем. Но он не уехал, потому что не собирался сдаваться и трусить: хотел остаться Человеком с большой буквы.

Пятнадцатого января 2015 года Ильдар пошел на Манежную площадь, где должна была проходить акция в поддержку Олега Навального. Это брат оппозиционного политика Алексея Навального, которого российские власти взяли в заложники: осудили за “мошенничество”, которое заключалось в ведении бизнеса.

1424295_1107712699259383_8167872889215596366_nИльдар шел на эту акцию как наблюдатель – без символики и намерений участвовать. Вмешался в происходящее он лишь тогда, когда увидел, как некие люди в георгиевскими лентами начали бить женщин. Он попытался увести жертв атаки в метро, но внезапно был задержан. После этого в отделе полиции его избили и пытались задушить, а еще сфальсифицировали очередной протокол, в котором говорилось, что Ильдар хулиганил. Суд отправил его в изолятор на 15 суток. В суде Ильдара еще раз избили – на этот раз судебные приставы.

После того, как Ильдар отбыл в изоляторе две недели, его не отпустили – прямо оттуда увезли в суд, где завели дело, потом – к следователю. Следователь пояснил: уголовное дело заведено за якобы “нарушение” на акции 15 января 2015 года, за которое Ильдар только что отсидел 15 суток!

Только потом следователи догадались и сменили ключевой эпизод на 5 декабря 2014 года. В дело было добавлены эпизоды 6, 23, 13 августа, по которым Дадину уже было определено наказание.

Судебное разбирательство длилось около полугода. Выступили свидетели, которые подтверждали, что Дадин ни разу не нарушил российские законы. К делу были приобщены видеозаписи, доказывающие невиновность подсудимого. Однако судья вынесла заведомо неправосудный приговор: три года колонии общего режима.

Адвокаты – Ксения Костромина и Алексей Липцер – сразу же обжаловали приговор. Мы также намерены требовать отмены самой статьи, по которой судили Ильдара. Однако пока что мой любимый мальчик сидит в одной из худших тюрем Москвы – там регулярно избивают и даже убивают заключенных.

Больше всего сейчас нам нужна информационная помощь. Требование международного сообщества освободить политических заключенных может оказать влияние на российские власти. Мы будем бороться с репрессиями изо всех сил, но нам необходима поддержка правозащитников и политиков. Мы призываем весь мир выйти 7 февраля 2016 года на улицы своих населенных пунктов с акциями поддержки Ильдара. Наш общий слоган – “Свободный мир за свободу Дадина” (“Free world for #FreeDadin”).

Repressions are coming back to Russia, and my family has become one of their first victims. Last December, my fiancé was sentenced to three years in prison for defending human rights.

Ildar Dadin requested the Russian authorities to respect the Constitution and the Convention on Human Rights. He resented the fratricidal war in the Donbass. He criticized officials and security forces that repeatedly violate the Russian laws. He stood up for tolerance and against violence. And now, he had to go to jail because of that.

Eighteen months ago, Russia introduced a new repressive article in the law which provides criminal penalties for those people who allegedly “violate the rules of conduct at the meeting.” A person who is detained at the protest event, may be sentenced not only for the current “violation” but also the previous ones, for which he or she had already been punished: cumulatively. Thus, the protestor may be punished twice for the same “offense”.

It is noteworthy that Ildar did not violate the rules of holding mass events. He participated in the individual pickets which are not prohibited by Russian law. That is why he was detained by the Police – and then the Police falsified records inventing law violations.

FreeDadin, foto: Nail Gilmanov
FreeDadin, foto: Nail Gilmanov

Ildar repeatedly took part in the pickets. In 2012, he was an observer during the presidential elections. He noticed violations of the electoral process and tried to contact the Police. But the Police, rather than to detain the offenders, took him and other observers in an abandoned industrial zone and threatened them with punishment if they did not keep quiet.

The election had been “won” by Vladimir Putin. I write in quotes, as such “election” is hardly honest: not only Ildar but other observers as well were talking about flagrant violations in their polling stations. Almost everyone has failed to file a protest against the election results in the courts.

In March 2012, large “For Fair Elections” rally was held in Moscow, near the monument to poet Alexander Pushkin, who entered the history of Russian literature as a singer of freedom. Protesters who did not leave on time, were grabbed by the Police, thrown into the snow, beaten, their hands were wrenched. Everyone, even the girls.

On that day, Ildar was detained for the first time. Struck by the behavior of the police, he talked with lawyers and realized that law enforcement officials cynically violated the law, and the authorities condoned this. He decided the change was necessary. And he vowed to fight against violations of the laws and injustice. For clarification: to fight exclusively by peaceful and legal means. He wore placards, wrote statements, collected signatures, distributed leaflets.

The repression continued. The Police turned a protest rally on May 6, 2012, into a massacre, and detained dozens of people who were sentenced to prison terms. Then the Pussy Riot girls were arrested. Ildar kept supporting all the wrongfully convicted, he demanded democratic change.

He was already known by the Police: a strong young man who never physically resists arrests but cites the Constitution and requires the law on the police to be obeyed: introduce, announce the reason for detention, and show the documents.

Ildar has already known legislation by heart and quoted from memory. Enraged policemen beat him in cars and in the precincts, tied his hands and feet, sealed his mouth with duct tape…

Dadin was detained on Manezh Square on August 6, 2014. In the video attached to the case, it is clear that he has not even reached the venue of the pickets. When he was detained he carried no poster and no explanation of the reason for the detention was given to him, and no documents and IDs were shown to him by the Police.

In August 23, 2014, Dadin was again detained on Manezh Square, this time during a solitary picket near the Marshal Zhukov monument where pickets take place every week. No approvals are necessary for individual pickets, and they are not prohibited by law; however, the Police detained Ildar without explaining the reason for the detention and without showing their documents.

A similar incident occurred on Sept. 13, 2014. As it can be seen on the video-footage, it really was Ildar's solitary picket. However, a key episode of Ildar's drama occurred on December 5, 2014. A peaceful rally that is allowed by the Constitution of the Russian Federation, took place at the Myasnitskaya Street.

In December, 2014, Ildar was repeatedly threatened by State authorities and advised to leave otherwise he would be arrested. He did not leave though as he refused to give up and he has never been be a coward: he wanted to remain a Personality with capital P.

On January 15, 2015, Ildar went to Manezh Square where the event to express support for Oleg Navalny was held. Oleg Navalny, a hostage of the regime, is a brother of opposition leader Alexei Navalny and he was arrested and convicted of “fraud” while in reality he carried out usual business.

1424295_1107712699259383_8167872889215596366_nIldar went to this event as an observer – with no symbols and no intention to participate. He intervened only at the moment when he saw some people with St. George ribbons beat women. He tried to hide the attack victims in the subway but was suddenly arrested. Consequently, he was beaten and choked at the precinct and a protocol was forged by the policemen saying that he was guilty of rioting. The court sent him to 15 days in solitary confinement. In court, he was beaten again – this time by bailiffs.

After having spent two weeks in jail, Ildar was not released. He was taken to court straight from the jail where criminal proceedings were launched against him. Then he was brought to the investigator who explained that the prosecution has commenced criminal proceedings for alleged “violation of law” during a rally on Jan. 15, i.e. the same matter Ildar had been sentenced to stay in prison for 15 days.

It was much later when investigators decided to change the key facts of the events and connected Ildar's alleged “crime” to the rally of 5 December 2014. The events of August 6 and 23, as well as September 13, were added to the case despite the fact Dadin had already been sentenced for participation in them.

The lawsuit lasted about six months. Witnesses confirmed that Dadin never violated Russian laws. The case was documented by video records proving his innocence. However, the judge knowingly issued an unjust verdict: three years in the colony.

What we need most right now is your information help. The requirement by the international community to release political prisoners may have an impact on the Russian authorities. We will fight against repressions as strongly as we can but we need the support of human rights activists and politicians. We call on the world to get out February 7, 2016, on the streets of their cities to share support for Ildar. Our common slogan: “Free world for #FreeDadin”