The Gutenberg Bible by NYC Wanderer

Nepředepisujeme lidem, co mají číst

Německá asociace knihoven s velkým znepokojením sleduje celostátně rostoucí tlak na knihovny, aby odstranily ze svých fondů některá díla. Tyto snahy existují jak na levé, tak na pravé straně politického spektra. A nejde už pouze o výzvy. Například v ústřední … >