A rowdy dinner of British political radicals at John Horne T, Wellcome Collection Gallery

Plíživá radikalizace

V Británii se pravé křídlo konzervativní strany stále více přiklání k fašistickým ideologiím. Nebezpečný trend. Dirk Campbell, 72letý hudební skladatel a klimatický aktivista, byl minulý měsíc na konferenci National Conservatism (NatCon) v Londýně stažen z pódia za to, že se … >