Concentracion en Sol por la III Republica Ruben Vique

Národní státy?

ROBERT SCHUMAN, jeden ze zakladatelů dnešní EU, reagoval na pozici národních států slovy: „Národnímu zájmu nesloužíme úzkostlivým nebo sobeckým uzavíráním se vůči okolí, nýbrž přátelským porozuměním a co nejširší spolupráci s jinými. Nezávislost se čím dál víc stává pojmovou fikcí, která … >