Masaryk a Štefánik Josef Vajce sochár Marian Gladis photo

Chybné základy I. Republiky československé

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Tento nadpis jistě může vyvolat nesouhlas, odpor. I. REPUBLIKA čESKOSLOVENSKá nebyla vytvořena na základě politickém, proto dodnes nejsme skutečný politický národ, ale na národě, mase jako jediné přírodní síle, a jazyku. A to přesto, že se … >