Ukrainian delegation for peace talks with Russian Soviet Republic 1918 Oko magazine 1918

Jak se připravit na mírová jednání na Ukrajině

  Ukončení války vyžaduje myšlení s předstihem Brutální ruská válka na Ukrajině pokračuje v nezmenšené míře. Střídají se zde rozsáhlé vojenské akce s občasným zájmem o MíROVá JEDNáNí. Jasný konec je však v nedohlednu. Žádná ze stran nemá reálné vyhlídky … >