A Volcano Called Syria Carlos Latuff

„Syrienizace“ světa

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] Válka v Sýrii je symptomem nového světového „nepořádku“, v kterém etablované mechanismy k vyřešení konfliktů nefungují. Je v Sýrii DIPLOMACIE v koncích, nebo zpečetí SýRIE konec diplomacie? Tato slova a následující komentář jsou výtažkem z německého originálu knihy Syrien Krieg (Syrská válka) … >