Allegory of Wealth Lust and Stupidity by Frits and Rita Markus Fund 2000

Pět základních zákonů lidské hlouposti

Hloupí jsou nebezpečnější než bandité Před 35 lety zveřejnil italský ekonomický historik CARLO MARIA CIPOLLA 60stránkovou esej o základních zákonech hlouposti, kterou považuje za největší existenční hrozbu pro lidstvo. Na jeho úvahu se může člověk dívat i s jistým ironickým … >