Studie: Manželství osob stejného pohlaví neměla za 20 let žádné negativní účinky

Nová analýza uvádí, že od doby, kdy stát Massachusetts před 20 lety vydal první státem schválené povolení k uzavření manželství osob stejného pohlaví, se v USA neprojevily žádné negativní dopady na manželství, rozvody ani životní podmínky všech párů.

Proč je to důležité: Dvacet let po tomto historickém okamžiku – a devět let poté, co Nejvyšší soud USA rozhodl, že zákazy manželství osob stejného pohlaví na státní úrovni jsou protiústavní – se jeho obhájci obávají, že rovnost manželství je zranitelná, přestože je dnes široce akceptována.

Celkový obrázek: Někteří konzervativci naznačili, že po úspěšném napadení rozhodnutí ve věci Roe vs. Wade využijí konzervativní nadpoloviční většinu u Nejvyššího soudu USA ke zpochybnění rovnosti manželství.

  • U příležitosti letošního měsíce Pride se Axios bude zabývat dědictvím rozhodnutí z Massachusetts a zjistí, kde je ohrožena rovnost v manželství, pokud dojde k pokusu zvrátit přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 2015.

Podrobněji: Zpráva výzkumné instituce RAND Corporation a Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA) uvádí, že přehled téměř 100 studií, které zkoumaly důsledky manželství osob stejného pohlaví na různá měřítka zakládání rodin a blahobytu, nezjistil žádnou újmu pro svazky osob různého pohlaví.

  • Analýza zjistila, že poté, co státy legalizovaly manželství párů stejného pohlaví, počet sňatků v těchto státech vzrostl více, než by odpovídalo samotným novým sňatkům párů stejného pohlaví.
  • Výzkumníci nenašli žádné konzistentní důkazy o zvýšení rozvodovosti v důsledku legalizace manželství párů stejného pohlaví.
  • Analýza naznačuje, že vydání povolení k sňatku párům stejného pohlaví mělo mírně pozitivní dopad na postoje k manželství mezi vysokoškolákyškoláky.

Co k tomu říkají: Melanie A. Zaber, spoluautorka zprávy a ekonomka RAND, řekla: „Nenašli jsme žádné důkazy o ústupu od manželství.“

  • „Ve skutečnosti existují důkazy o tom, že rozšířením manželských práv na větší počet párů se zájem o manželství zvýšil.“
  • Podle Melanie Zaber se tato zjištění neomezují pouze na páry stejného pohlaví a platí pro širší populaci.

Aktuální stav: Podle průzkumu agentury Gallup z června 2023 si 71 % Američanů myslí, že manželství osob stejného pohlaví by mělo být legální.

  • Je to dramatický nárůst oproti době vydání rozsudku v Massachusetts, kdy rovnost manželství podporovalo pouze 42 % Američanů.

Mezi řádky: V případě zrušení rozsudku Nejvyššího soudu USA z roku 2015 by státy mohly přijmout staré zákazy rovnosti v manželství stejně jako v případě potratů.

V závislosti na tom, jaké zákony státy přijaly před rozhodnutím soudu – a zda jejich vlastní státy napadly tato rozhodnutí u soudu – by se v zemi mohla opět objevit změť  různých zákonů o rovnosti v manželství.

Úvodní foto: Alexander Grey / Assorted-color Sequins, zdroj článku: Axios, autor: Russell Contreras, překlad: Bohumil Řeřicha/Robert Nerpas