Volunteers and employees Newcaster.TV and Anti corruption Foundation arrested photo Ruslan Leviev

Co žene mladé Rusy do ulic?

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] „Generace Putina“ hledá možnosti seberealizace. Instinktivně se vzpírá proti jednoduchému, jednoprostorovému, uměle jednoznačnému obrazu světa. Ale zároveň uhýbá před politickými otázkami.“ Dne 26. března 2017 se v desítkách ruských měst zúčastnily desetitisíce lidí pokojných demonstrací a pochodů … >