Statue of Liberty photo Iolairecommonswiki

Proč se Američané považují za vyvolený lid

[wc_spacing size=”40px”] [wc_spacing size=”10px”] „Přísahám věrnost vlajce Spojených států amerických a republice, kterou představuje: jednomu nedělitelnému národu před Bohem, ve svobodě a spravedlnosti pro všechny.“ – přísaha Spojených států amerických! „Sebevědomí Američanů jako vyvoleného lidu je utvářeno pohledy Martina Luthera. … >