Russian diaspora protests against the war in Ukraine by Silar

Odmítám jít do protileteckého krytu

  Motto: Mluvili jsme o tom, jak u vás vypadá odpovědnost. Jak pro vás vypadá vítězství Ukrajiny v této válce?Je důležité si připomenout, že tato válka nezačala v únoru 2022, ale v únoru 2014. Tehdy, po revoluci důstojnosti, dostala UKRAJINA … >