Ali WorldEconomicForum 2006 e1465409298870

Velkorozměrový život Muhammada Aliho

Ztrátu neseme velmi těžce, i když mnoho let víme, že k ní dojde. MUHAMMAD ALI, který zemřel nedávno ve Phoenixu ve věku sedmdesát čtyři let, byl nejvíce fantaskní americkou postavou své doby, člověkem takových fyzických schopností, politického vzdoru, celosvětové slávy … >