Friendly Street Tim Green

Friendlyvox práce sluchem nikoliv zrakem

Časté koukání do monitorů PC může způsobit bolest hlavy a očí. Brněnská společnost Turboconsult s.r.o. zná řešení v podobě internetového portálu FRIENDLYVOX. Při jeho používání totiž zrak nehraje žádnou roli. Jak je tohle možné? Naslouchejte a pracujte Internetový PORTáL FriendlyVox … >